بررسی رفتار و تحلیل دیوارهای حایل صندوقه ای ( Box Wall) بتن مسلح مطالعه موردی دیوارهای حایل حوضچه آرامش سرریز سد دوستی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,133

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCD02_CD2-012_9601131263

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1384

چکیده مقاله:

طراحی دیوارهای حایل مرتفع بطور خاص در حوضچه آرامش سرریز ها در سد، با توجه به عملکرد و شرایط بارگزاری با استفاده از طرحهای متداول در اغلب موارد بدلیل افزایش قابل توجه ابعاد واحجام و لزوم پیش بینی تمهیدات ویژه بتن های حجیم در زمان اجرا چند ان عملی نم ی باشد . یکی از روشهای طراحی استفاده از دیوارهای صندوقه ای ( BOX WALL)پرشده با مصالح دانه ای می باشد . در این نوع دیوار با توجه به استفاده بهینه از عملکرد مقاومتی بتن در مقطع دیوار و جایگزینی مصالح دانه ای بجای بخشی از بتن، ضمن کاهش حجم، شرایط مناسبتری را جهت پایداری دیوار فراهم می آورد.دراین مطالعه با استفاده از مبانی طرح سیلو ها و مدل سازی عددی، تاثیر ابعاد و هندسه سلولها و همچنین خواص مقاومتی مصالح دانه ای بر مقاومت و پایداری دیوارهای حایل حوضچه آرامش سرریز سد دوستی به ارتفاع 27 متر مورد بررسی قرارگرفته است.

کلیدواژه ها:

دیوارهای صندوقه ای. دیوار حایل. حوضچه آرامش. سرریز

نویسندگان

مسعود دلیری

کارشناس ارشد سازه مهندسین مشاور طوس آب