الگوی مفهومی ثبات و بی ثباتی در تداوم یا عدم تداوم نظام های سیاسی: علل، روند و نتایج

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 179

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SCJPO-13-3_004

تاریخ نمایه سازی: 5 تیر 1401

چکیده مقاله:

موضوع ثبات و بی‎ثباتی سیاسی به دلیل اینکه بر تداوم و عدم تداوم نظام سیاسی تاثیر میگذارد، مبحثی بسیار مهم در علم سیاست است. نظامهای سیاسی همیشه با این موضوع درگیر بودند، اما در چند سده اخیر و با گسترش تاسیسات تمدنی غرب به دیگر نقاط جهان، این موضوع به اشکال مختلف در کشورهای دنیا بیشتر مورد توجه قرار گرفت. مهمترین نظریهای که در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و دیگر موضوعات تابع این نظریه کلان بوده، بحث تعادل اجتماعی است و زمانی که یک شکل تعادل اجتماعی از بین میرود تا شکلگیری تعادل جدید، کلیت نظام سیاسی به تبع نظام اجتماعی دچار بیثباتی سیاسی خواهد شد و مدام شاهد تغییرات سیاسی در اشکال مختلف خواهیم بود. با این نگاه، مقاله حاضر به دنبال این است که از نظر مفهومی الگوی ثبات و بیثباتی سیاسی در نظامهای سیاسی چگونه است که باعث تداوم و عدم تداوم آنها خواهد شد. فرضیه مقاله این است که موضوع ثبات و بیثباتی به‎واسطه درک علت آن، نوع فشار سیاسی از خارج برای تغییر الگوی ارزشی و پاسخ حکومت به آن به روش مسالمتآمیز یا توسل به قهر میتواند در تصاعد یا فروکش کردن بیثباتی سیاسی نقش داشته باشد. این الگوی مفهومی کمک میکند تا نهتنها درک بهتری از چارچوب این موضوع پژوهش به دست داده شود، بلکه زمینه مطالعه تجربی آن را بهبود خواهد بخشید.

نویسندگان

داود غرایاق زندی

گروه علوم سیاسی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی ایران- تهران

امیر بهزاد صادقی

گروه علوم سیاسی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی ایران تهران