ارزیابی میزان اختلاط در ریزمخلوط گر سه شاخه T با استفاده از میدان مغناطیسی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 93

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NTOGP03_055

تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1401

چکیده مقاله:

در این پژوهش از یک ریزمخلوط گر فعال T شکل سه شاخه ای استفاده شده است. میدان مغناطیسی توسط یک سیممغناطیسی درون ریزمخلوط گر قرار داده شده است. میدان مغناطیسی اعمال شده ۸۰A می باشد. شبیه سازی در شدت میدانمغناطیسی ثابت و تغیر رینولدز انجام شده است.در این شبیه سازی افزایش رینولدز باعث کاهش اختلاط شده است. در رینولدز۱ میزان اختلاط به دست آمده ۹۹,۹۹ % می باشد. شبیه سازی توسط نرم افزار کامسول ۵,۶ انجام شده است.

نویسندگان

معصومه نظرپوربختیاری

دانشگاه سمنان پردیس شماره یک ، آزمایشگاه دکتر فرامرز هرمزی، سمنان، ایران

فرامرز هرمزی

مهندسی شیمی، مهندسی شیمی نفت گاز ، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

سامان رشیدی

مرکزی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران