جریان گاز طبیعی در حین انتقال در خط لوله دارای شار حرارتی در دیواره

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 55

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NTOGP03_045

تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1401

چکیده مقاله:

در این مقاله، جریان گاز طبیعی در یک خطلوله ی تشکیل شده از لوله های افقی و عمودی مورد بررسی قرار گرفته است.شار حرارتی ثابت در دیواره ی خط لوله وجود دارد. روش پژوهش، شبیه سازی عددی است و نتایج توزیع دما، فشار و اندازه یسرعت، در مقاطع مختلف هندسه ی مسئله گزارش شده است. نتایج نشان داده است که بیشترین دمای موجود در مسئله، مربوطبه آخرین گوشه ی ۹۰ درجه ی سیستم است. دلیل این امر آن است که در این گوشه، گردابه هایی تشکیل می شود و اندازه یسرعت جریان نیز پایین می آید. لذا چون دیواره نیز شرط مرزی حرارتی شار ثابت دارد، دمای این ناحیه بیشتر از سایر نواحیافزایش می یابد. همچنین بیشترین اندازه ی سرعت مشاهده شده در مسئله حدودا دو برابر سرعت سیال در ورودی هندسه است.

نویسندگان

احمد بدرام

گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران