بررسی عددی بهبود انتقال حرارت در چاه حرارتی ریزکانال با اضافهکردن پره موجدار

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 131

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME30_307

تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1401

چکیده مقاله:

با کاهش روزافزون سوختهای فسیلی، بحث انرژی و بهرهبرداری موثر از آن به یک دغدغه جدی برای بشر تبدیل شده است. در این پژوهش به بررسی اثر پرههای موجدار در افزایش انتقال حرارت در چاه حرارتی ریزکانال با مسیر مستقیم پرداخته شدهاست. جریان آرام سیال آب به صورت دوبعدی شبیهسازی شدهاست. برای بررسی تاثیر پرههای موجدار، ضریب انتقال حرارت در دو چاه حرارتی ساده و همراه با پره شبیهسازی شده و با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج عددی حاصل، با نتایج مرجع اعتبارسنجی شده است. نتایج مورد نظر برای اعداد رینولدز ۱۰۰، ۵۰۰ و۹۰۰ ارائه شدهاند که بیانگر این موضوع است که افزودن پرهها موجب افزایش انتقال حرارت در چاه حرارتی میشود.

نویسندگان

امیرحسین قربانی

دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه فردوسی، مشهد

اصغر برادران رحیمی

استاد ، دانشگاه فردوسی، مشهد