سوختگی با اسید هیدروفلوریک و نتایج درمان در کارکنان شرکت تاسیسات فرآوری اورانیوم در سایت اصفهان

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 5,285

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICHMCM03_194

تاریخ نمایه سازی: 31 مرداد 1385

چکیده مقاله:

اسید هیدروفلوریک (HF) به طور وسیع در صنایع مختلف از جمله در تاسیسات فراوری اورانیوم مورد استفاده قرار می گیرد . مواجهه و سوختگی با HF یک مشکل تشخیصی و درمانی برای فرد مواجه ه یافته و یا عدم آگاهی کافی پزشک از نوع مواجهه و درمان مناسب ایجاد می کند که بی توجهی به آن می تواند موجب عوارض جبران ناپذیری گردد . در این مطالعه که یک بررسی دوره ای بوده و 74 نفر از شاغلین شرکت تاسیسات فرآوری اورانیوم اصفهان که طی مدت شش ماه به علت مواجهـه بـا HF در مرکز درمانی سایت تحت مراقبت قرار گرفتند انجام پذیرفته است . اقدامات درمانی در محل مواجهه و سپس در مرکـز درمـانی شامل شستشو با آب و استفاده از ژل گلوکونات کلسیم %2/5 و یا محلول بنزالکونیوم کلراید بوده است . داده هـا بـا اسـتفاده از پرسشنامه خودایفا و پر سشنامه تکمیل شده توسط پزشک معالج جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است . نتایج نشان می دهد در خصوص کمیت و کیفیت آموزش های ارائه شده نیاز به توجه و تاکیـد بیشتری وجود دارد و البته این موضوع که بیش از %80 سوختگی ه ا از نوع درجه یک بوده و در پیگیری هـای بعـدی عـوارض قابل توجهی مشاهده نشده است ، نشان می دهد که اقدامات اولیه در محل وقوع سوختگی و نیز مرکز درمانی نسبتا قابل قبول بوده و استفاده از درمان اختصاصی به ویژه با ژل گلوکونات کلسیم فراهم شده می تواند مؤثر واقع شود .

نویسندگان

سوسن صالح پور

جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران - شرکت تاسیسات فرآوری اورانیوم ایر

ندا فرداد

جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران - شرکت تاسیسات فرآوری اورانیوم ایر

سیدعلی آذین

جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران - شرکت تاسیسات فرآوری اورانیوم ایر

فرهاد گلفام

جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران - شرکت تاسیسات فرآوری اورانیوم ایر