ریخت شناسی سطحی نانوپوشش های اپوکسی-سیلیکا-ITO

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 269

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NANOB05_016

تاریخ نمایه سازی: 14 خرداد 1401

چکیده مقاله:

در این مطالعه، مورفولوژی سطحی پوشش های نانوکامپوزیتی پلیمری تهیه شده به روش سل-ژل مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است. سل های هیبریدی از طریق هیدرولیز و تراکم پیش ماده های سیلانی ۳-گلیسیدوکسی پروپیل تری متوکسیسیلان (GPTMS) و تترا متیل اورتوسیلیکات (TMOS) در حضور یک اسید به عنوان کاتالیزور و اتیلن دی آمین (EDA)به عنوان عامل پخت تهیه شد. نانوذرات ایندیم قلع اکسید (ITO) با توجه به هدایت الکتریکی مطلوبی که دارند به عنوانعامل ایجاد کننده ی خاصیت ضد الکتریسیته ساکن مورد استفاده قرار گرفت. به منظور بهبود توزیع پذیری و پراکندگینانوذرات ITO در ماتریس پلیمری، سطح نانوذرات با گروه های سیلانی اصلاح شد (m-ITO). مورفولوژی سطح و زبریسطحی پوشش های پلیمری از طریق آزمون های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)شناسایی شد. با آزمون AFM ماکزیزم فاصله عمودی میان بلندترین و کوتاه ترین نقاط (زبری سطحی) حدود ۲۰ نانومترگزارش شد که تاییدی بر زبری نانومتری سطح پوشش های پلیمری این مطالعه میباشد. شکل مکعبی و سایز نانومترینانوذرات ITO در پوشش های هیبریدی به وسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) به دست آمد.

نویسندگان

مصطفی جعفری

گروه پژوهشی نانوتکنولوژی، معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی فارس، شیراز، ایران