سنتز سبز نانوذرات آهن با عصاره برگ گیاه رزماری (. Rosmarinus officinalis L) جهت حذف آنتی بیوتیک سفالکسین از محلول های آبی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 120

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NANOB05_013

تاریخ نمایه سازی: 14 خرداد 1401

چکیده مقاله:

آنتی بیوتیک ها از آلاینده هایی هستند که تخلیه و رهاسازی آنها در محیط می تواند مشکلات زیست محیطی جدی راپدید آورد. از اینرو، حذف آنتی بیوتیک ها از محیط های آبی بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است. در مطالعه حاضر،نانوذرات آهن سنتزی با استفاده از عصاره برگ گیاه رزماری سنتز شدند که پتانسیل خوبی برای تصفیه پسابها و آبهای زیرزمینی بدلیل ظرفیت جذب بالا دارا هستند. هدف از انجام این مطالعه بررسی کارایی حذف آنتی بیوتیک سفالکسین بهوسیله نانوذرات آهن سنتزی از محلول آبی است. خصوصیات ظاهری نانوذرات آهن سنتزی با استفاده از میکروسکوپالکترونی روبشی (SEM)، دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD) مطالعه و بررسی شدند. این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهیو در سیستم ناپیوسته انجام شد و تاثیر متغیرهای فرایند نظیر مقدار جاذب، غلظت اولیه سفالکسین، pH محلول و زمانتماس مورد مطالعه قرار گرفت. اثر متغیرهای pH؛ (۱۱-۲) مقدار جاذب (۰/۹g۰/۱)، غلظت اولیه آنتی بیوتیک(۶۰mg/L۲۰)، زمان تماس (۱۰۰min۲۰) و دما (۶۵-۲۵ C°) بر راندمان حذف آنتی بیوتیک بررسی گردید. اینبررسی نشان داد که حداکثر جذب سفالکسین در pH برابر ۵ ،مقدار جاذب ۰/۵ گرم بر لیتر، غلظت اولیه آنتی بیوتیک ۴۰میلی گرم بر لیتر و زمان تماس ۶۰ دقیقه برای نانوذرات آهن سنتزی ۸۶ % بدست آمد. مطابق با نتایج بدست آمده،نانوذرات آهن سنتزی می تواند به عنوان جاذبی مناسب و ارزان قیمت و کارآمد در حذف سفالکسین از محلول های آبیمورد استفاده قرار گیرد.

نویسندگان

سیمین عربی

استادیار گروه علوم پایه، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد صفادشت، تهران، ایران

احمد قاسمی نژادزیرک آباد

دانشجوی کارشناسی رشته میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران، تهران، ایران