ارزیابی امنیت کنترل دسترسی بلوک dmz سایت های شبکه های کامپیوتری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 128

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ELCM05_043

تاریخ نمایه سازی: 2 خرداد 1401

چکیده مقاله:

دستیابی به اطلاعات با روش های مطمئن و با سرعت بالا یکی از رموز موفقیت هر سازمان و موسسهاست.سازمان ها برای بقا نیازمند گردش اطلاعات خود بر روی بستر شبکه های گسترده و همچنین اینترنتهستند.که بخشی از این گردش اطلاعات به صورت خدمات الکترونیکی می باشد. لذا سازمان ها نیازمند راهاندازی بلوک dmz به منظور جداسازی سرورها و تجهیزات شبکه داخلی از شبکه های عمومی نظیر اینترنتمی باشد تا از دسترسی کاربران این شبکه ها به منظور حفظ محرمانگی،جامعیت و دسترسی پذیری داده هایشبکه داخلی در مقابل حملات و تهدیدهای احتمالی جلوگیری کنند. اما متاسفانه عدم توجه مدیران شبکه درخصوص تدوین سیاست های لازم در چارچوب خط مشی امنیتی از قبل مشخص شده، سبب گردیده است تااین بخش از شبکه به نقطه ضعفی برای شبکه سازمان ها تبدیل شود. در این مقاله سعی می گردد تا در ابتدا بهمعرفی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بپردازیم و سپس با استفاده از این چارچوب استاندارد امنیتاطلاعات،یک چارچوب به منظور ارزیابی و پیاده سازی امنیت کنترل دسترسی در ناحیه dmz سایت هایشبکه های کامپیوتری ارائه دهیم.چارچوب فوق،در شبکه خدمات رسانی شهرداری بیدستان در استان قزوین پیاده سازی شده است،شهرداریجزء ارگان هایی است که خدمات مختلفی را به شهروندان ارائه می دهد. لذا در این گونه سازمان ها فرایندجمع آوری،تولید و ارائه الکترونیکی داده ها و اطلاعات در قالب خدمات به مشتریان مستلزم راه اندازی شبکههای گسترده ای است که شامل سرویس های متنوع ای می باشند.

کلیدواژه ها:

شبکه های کامپیوتری ، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، DMZ ، یکپارچگی ، تداوم ، مولفه های امنیت کنترل دسترسی

نویسندگان

محمدرضا خواجه حق وردی

مدرس،دانشگاه جامع علمی کاربردی،مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر،قزوین،ایران