بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با کارکرد برنامه ریزی منابع انسانی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 106

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RMIL07_008

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

سازمان ها در عصر ارتباطات الکترونیکی وابسته به کارکنان زیرک و مبتکر هستند. رقابت پذیری و بقای سازمان ها در این دوران به داشتنافراد مناسب در شغل های مناسب و در زمان های مناسب بستگی دارد. برنامه ریزی منابع انسانی ابزاری است که مدیران سازمان رامطمئن می سازد تا بهترین افراد، در زمان مناسب برای شغل های مورد نظر انتخاب شوند تا بدین وسیله سازمان ها در پیشرفت خود دچاراختلال نشوند. از طرفی فرهنگ سازمانی از جمله موضوعات مهم رفتاری است که به عنوان یکی از فاکتورهای کلیدی موفقیت پروژه هایپیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع انسانی، شناخته می شود؛ اما این مسئله کمتر به صورت علمی مورد تحقیق قرار گرفته است وجنبه های تاثیرگذار آن شناسایی شده است. لذا در این تحقیق تلاش شده است تا رابطه بین آن دو مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیقنشان داد که فرهنگ سازمانی دارای رابطه مثبت و معناداری با کارکرد برنامه ریزی منابع انسانی دارد. از میان مولفه های فرهنگ سازمانیرهبری، خلاقیت فردی و سازش با تعارض بیشترین ارتباط را با کارکرد برنامه ریزی منابع انسانی دارا می باشد و خطر پذیری و حمایتمدیریت در رده بعدی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

برنامه ریزی منابع انسانی ، فرهنگ سازمانی

نویسندگان

الناز اسدیان

بیمه سرمد، دانشگاه تربیت مدرس ایران

رضا اسدیان

بیمه سرمد، دانشگاه تربیت مدرس ایران