بررسی ضرورت یکپارچگی مدیریت ریسک و مدیریت منابع انسانی در سازمانها

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 155

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RMIL07_006

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

نیروی انسانی مهمترین سرمایه سازمانی است که میتواند نقاط قوت و ضعف سازمان را محدود کرده و یا افزایش دهد و به همین دلیل در صورتیکه به درستی مدیریت شود، میتواند کلید گشایش اثربخشی و کارایی سازمان بوده و نقش مهمی در حرکت به سمت اهداف استراتژیک و دستیابیبه آنها ایفا نماید. از سوی دیگر، تحولات گسترده تکنولوژیکی، ژئوپلتیکی، اجتماعی، اقتصادی، زیستمحیطی و حقوقی در سطح جهانی، مدیریتدر سازمانها را به مسئولیتی دشوار و پیچیده و با عدم اطمینان بالا تبدیل نموده است. در چنین شرایطی لازمه دستیابی سازمانها به موفقیت،همسویی، همراهی و آگاهی مدیران همه بخشهای سازمانی است. از آنجایی که منابع انسانی هم میتوانند منشا ریسک باشند و هم آن را مدیریتکنند، یکپارچگی مدیریت منابع انسانی و مدیریت ریسک مقوله بسیار مهمی است که آنچنان که باید و شاید مورد توجه مدیران و محققان قرارنگرفته است. از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن بررسی مطالعات مرتبط، مدلی مفهومی از یکپارچگی مدیریت منابع انسانی و مدیریتریسک را ارائه دهد. همچنین حاکمیت ریسک، به عنوان نقشه راه سازمانها در ایجاد ارتباط میان مدیریت ریسک و منابع انسانی، مورد توجه قرارگرفته است.

نویسندگان

زهره ملامحمدی

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت ریسک، ایران

محمود اسعدسامانی

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت ریسک، ایران

مرجان کریمی

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت ریسک، ایران