حذف انکودرهای مکانیکی و جایگزینی آن با تخمین گر نرم افزاری FAST جهت کنترل موتور در درایو آلتکس

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 163

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASANSOR11_002

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

کنترل الکتروموتورها عالوه بر منعطف نمودن پروسه های صنعتی، در کاربردهای دیگر باعث صرفه جوئی انرژی نیزمی گردد. عالوه بر آن درایوها جریان راه اندازی دریافتی از شبکه را به میزان زیادی کاهش می دهند. بطوریکه اینجریان خیلی کمتر از جریان اسمی موتور خواهد بود. پژوهش حاضر با هدف مقایسه تخمینگر FAST و روشهایقدیمی انجام شد. این پژوهش با تحقیق و توسعه عملی در شرکت آلتونآسانسور انجام پذیرفت. یافته های اینپژوهش نشان داد که تئوری به شکل عملیاتی قابل انجام است و با موفقیت به پایان رسید. بنابراین تخمین گر نرمافزاری FAST جهت کنترل موتور در درایو آلتکس پیشنهاد می گردد.

نویسندگان

حسین توکلی پور

کارشناس ارشد الکترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

علی نجفی

کارشناس فناوری آسانسور و باالبرها، دانشگاه علمی کاربردی کوشا، تهران، ایران