چه کسانی بیشتر به تغذیه خود توجه می کنند: مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 86

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAHM-10-3_009

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

وضعیت تغذیه همانند سایر مولفه های شیوه زندگی می تواند بر روی مرگ و میر تاثیر بگذارد. به طوری که تغذیه با پنج علت از ده عامل اصلی مرگ در ارتباط است. شیوه زندگی در کشور ایران با توجه به رشد جمعیت، تغییرات میزان شهرنشینی، تغییرات اجتماعی اقتصادی و همچنین دسترسی گسترده به اطلاعات در حال دگرگونی است و این تغییرات می تواند تاثیر قابل توجهی بر سلامت افراد جامعه داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان توجه مردم کشور ایران به تغذیه خود و ارتباط آن با سایر مولفه های شیوه زندگی انجام شده است. این مطالعه از نوع «مقطعی» بوده و جمعیت هدف عبارت از کل جمعیت ۱۸ تا ۶۵ سال کشور ایران بودند. جمعیت تحت مطالعه به صورت نمونه گیری چند مرحله ای وارد مطالعه شدند. حجم نمونه در کل کشور ۲۴۰۰۰ نفر برآورد شد که برای جلوگیری از ریزش نمونه ها ۲۷۸۸۳ نفر مورد پرسشگری قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد که ۲.۸ درصد از جمعیت کشور اصلا به تغذیه خود توجه ندارند. ۹.۳ درصد به میزان کم و بسیار کم، ۳۴.۹ درصد به میزان متوسط، ۳۹.۳ درصد به میزان زیاد و ۱۳.۴ درصد به میزان خیلی زیاد به تغذیه خود توجه می کنند. ۰.۳ درصد نیز پاسخی به سوال ندادند. نتایج این مطالعه، گروه های پرخطر را به تفکیک گروه های جمعیتی مختلف مشخص نمود. از نظر توجه به تغذیه خود، جمعیت های مطلقه دارای کمترین امتیاز و گروه مجرد دارای بیشترین امتیاز هستند. دانش آموزان و دانشجویان دارای بیشترین امتیاز و افراد بیکار دارای کمترین امتیاز هستند. این امتیاز با سن نسبت معکوس و با درآمد ارتباط مستقیم دارد. نتایج مطالعه حاضر همچنین نشان داد که هر چه میزان توجه به تغذیه افزایش می یابد، افراد از دخانیات کمتری استفاده کرده و میزان ورزش کردن و همچنین نشاط آن ها بالاتر می باشد. در ضمن افرادی که امتیاز مولفه های شیوه زندگی در آنها بالاتر است، بیشتر به سلامتی خود اهمیت می دهند و خود را بیشتر سالم می دانند. به طور کلی می توان نتیجه گیری کرد که مولفه های شیوه زندگی با یکدیگر دارای ارتباط هماهنگ هستند و وضعیت مجموعه مولفه ها نیز با بینش مردم جامعه نسبت به سلامتی خود ارتباطی هم جهت دارد. این یافته ها برای طراحی مداخلات مناسب برای ارتقای شیوه زندگی و سلامتی افراد جامعه کمک کننده است، زیرا نشان می دهد که هر تغییری در مولفه های شناختی و رفتاری انسان می تواند به تغییراتی در سایر مولفه ها نیز منجر شود.