بررسی اثر ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی MOF های کبالت و مس

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 118

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BIOLOGY04_147

تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

نانوتکنولوژی به طور گسترده ای برای سنتز مواد با خاصیت جدید به کار برده می شود. روش های متعددی جهت سنتز نانوذرات وجود دارد. چارچوب های فلزی - الی MOFs کلاس جدیدی از مواد متخلل متبلور هستند که یون های فلزی به عنوان مراکز هماهنگیو لیگاندهای الی به عنوان پیوند دهنده بین مراکز فلزی عمل می کنند و به تازگی مورد توجه بسیاری قرار گرفته اند. رشد پاتوژن های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک های درمانی، مشکلات زیادی را در مراقبت های بهداشتی و انسانی ایجاد نموده است. MOF ها با ساختار اتم های فلزی از جمله نانوذرات اکسید فلز / فلز فعالیت قوی و کارآمدی را از خود نشان داده اند. پایداری طولانی مدت و مراکز فعال ذاتی، MOF ها را به ترکیباتی با خاصیت ضدباکتریایی قوی تبدیل کرده است. در این پژوهش به تولید MOF کبالت و MOF مس پرداخته شد و مواد سنتز شده با استفاده از طیف سنجی پراش انرژی پرتو X,EDAX روش پراکندگی دینامیکی نور DLS و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مشخصه یابی شدند. سپس به بررسی اثر ضدباکتریایی به روش هاله عدم رشد (دیسک دیفیوژن و چاهک) در حضور حلال دی متیل سولفاکساید و کلروفرم و سنجش خاصیت انتی اکسیدانی (به روش DPPH) علیه باکتری گرم منفی اشرشیاکلای، باکتریگرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و مخمر ساکارومیسزسرویزیه پرداختیم. نتایج نشان داد بیشترین خاصیت ضدباکتریایی متعلق به MOF کبالت علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس به روش چاهک در حضور حلال دی متیل سولفاکساید می باشد.

نویسندگان

محبوبه کامشاد

دانشوی کارشناسی ارشد بیوشیمی، گروه زیست شناسی سلولی مولکولی، دانشکده شیمی دانشگاه کاشان

زهرا رضوانی

استادیار گروه زیست شناسی سلولی مولکولی دانشکده شیمی دانشگاه کاشان

جابر سعید

دکتری شیمی تجزیه، گروه شیمی دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان