بررسی شاخصهای طراحی سرریز در سدهای خاکی بر مبنای استانداردهای کشور هندوستان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 60

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICESCONF09_101

تاریخ نمایه سازی: 5 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

سرریز همواره یکی از مهمترین قسمتهای هر سد میباشد، چرا که سیلابها را از خود عبور داده و در صورتی که به درستی عمل ننماید میتواند باعث تحمیل خسارات فراوان و حتی خرابی سد گردد. بنابراین اگر در انتخاب نوع سرریز، مشخصات و توانایی هیدرولیکی سرریز و همچنین خصوصیات سازه ای و پایداری آن به دقت عمل نشود، ممکن است طراحی سد با شکست مواجه شودهمچنین. در ایران عموما طراحیها بر اساس استانداردهای کشور آمریکا صورت میپذیرد. لذا ابتدا معیارهای موثر بر طراحی سرریز سدها به صورت کلی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سپس سرریز سدی به عنوان مطالعه موردی معرفی و با استفاده از استانداردهای کشور هندوستان طراحی شده است. سد مذکور از نوع بتنی کامپوزیتی با دیواره های خاکی بوده که با توجه به مشخصات آن، از سرریز اوجی )Ogee Spillway( به همراه باکت پرتابی )Flip Bucket( به عنوان مستهلک کننده انرژی استفاده شده است. معیارهای طراحی برای طرح مذکور بررسی شد که همه موارد کاملا رضایت بخش بود.

نویسندگان

کامران محمدی

استادیار گروه برنامه ریزی و نظارت پژوهشی، معاونت پژوهش و فنآوری، دانشگاه رازی، کرمانشاه