نقش چرخه حیات در پایداری و تاثیرات زیست محیطی بناها

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 156

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCSAC06_228

تاریخ نمایه سازی: 30 فروردین 1401

چکیده مقاله:

عوامل مختلفی در پایداری بثا، به خصوص از جنبه زیست محیطی، تاثیر گذار می باشند. از میان مهمترین این عوامل می توان به دو حوزه مهم شامل تاثیرات محیطی" و مصرف انرژی " اشاره نمود. حوزه نخست یعنی تاثیرات محیطی، در برگیرنده تاثیراتی است که بنا در طول چرخه حیات خود، بر محیط پیرامون محیط زیست) دارد. حوزه دوم بیشتر معطوف به چگونگی مصرف انرژی و کمیت و کیفیت آن است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی معیار ها و شاخص های مهم موجود در تعیین و سنجش تاثیرات محیطی بناها، در طول چرخه حیات آنها می باشد. برای دستیابی به این هدف، تلاش شده است تا به پرسش اصلی تحقیق درباره چگونگی تاثیرات بنا در طول چرخه حیات خود بر محیط پیرامون، پرداخته شود. برای پاسخ به پرسش مذکور، در این تحقیق، ابتدا به مفهوم پایداری در معماری پرداخته شده است، سپس تاثیرات بنا بر محیط در طول چرخه حیات بنا و روش های ارزیابی این تاثیرات بررسی شده است.

نویسندگان

سمیه صدری کیا

دکتری معماری، استادیار گروه مرمت بناهای تاریخی، دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه