سنتز نانوساختار هیبریدی اکسید مس -اکسید روی -اکسید گرافن و بررسی خاصیت فوتوکاتالیستی آن در تجزیه رنگ آلاینده متیلن آبی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 191

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCMI29_123

تاریخ نمایه سازی: 14 فروردین 1401

چکیده مقاله:

اکسیدهای فلزی همراه با نانومواد کربنی به عنوان موادی که برای اصلاح محیط زیست میتوانند بکار روند، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده اند. در این پژوهش ، اکسید گرافن به روشهامرز سنتز شد و سپس نانوکامپوزیت دوگانه اکسید روی -اکسید گرافن ( ZnO-GO )و سه گانه اکسیدمس -اکسید روی - اکسید گرافن ((CuO-ZnO-GO با افزودن اکسید مس به کامپوزیت دوگانه مذکور به روش سل -ژل سنتز شدند . نانوکامپوزیتها توسط پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مشخصه یابی شدند.تجزیه فوتوکاتالیستی رنگ متیلن بلو((MB توسط اکسید گرافن ((GO، نانوذرات اکسید روی ((ZnO و اکسید مس ((CuO و نانوکامپوزیت های اکسیدگرافن -اکسیدروی ( ( ZnO-GO و اکسیدمس -اکسیدروی - -اکسیدگرافن (CuO-ZnO-GO) تحت تابش نور مرئی و ماوراء بنفش جداگانه بررسی شد. نتایج حاکی از عملکرد فوتوکاتالیستی مناسب نانوکامپوزیت دوگانه اکسید روی -اکسید گرافن به علت اثر هم افزایی اجزاء آن است . بازده تخریب فتوکاتالیستی رنگ برای نمونه حاوی سامانه نانوکامپوزیتی اکسیدروی - اکسید گرافن پس از ۱۲۰ دقیقه برابر ۷۳ و ۲/۶۷ درصد به ترتیب تحت تابش فرانبفش و نور مرئی بدست آمد که در مقایسه با عملکرد اکسید روی به تنهایی رشدی معادل بترتیب ۲۳ و۱۷درصد را نشان می دهد. بازده تخریب فتوکاتالیستی حاصل از کامپوزیت اکسیدمس - اکسید روی -اکسید گرافن تحت تابش فرابنفش و مرئی بترتیب ۹۵ و ۹۴ درصد بدست آمد.

نویسندگان

رقیه قربانی

گروه فیزیک حالت جامد، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

محمد اکبرزاده پاشا

گروه فیزیک حالت جامد، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

رضا پورصالحی

گروه نانومواد، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران