ارزیابی کنترل کننده های ساختاری بر شکل گیری رگه های فلوئوریت در شمال باختر پهنه سنندج – سیرجان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 158

فایل این مقاله در 115 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TECT-5-17_003

تاریخ نمایه سازی: 6 فروردین 1401

چکیده مقاله:

در این پژوهش، تاثیر عوامل ساختاری در شکل گیری رگه های فلوئوریتی در شمال باختر پهنه دگرگونی سنندج-سیرجان مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابر تحلیل ساختاری و ریز ساختاری و بررسی مقاطع عرضی تهیه شده نشان می دهندکه چین خوردگی ساختار اصلی در منطقه باقرآباد بوده و سیستم شکستگی های مرتبط با گسلش معکوس ساختارهای اصلی کنترل کننده تشکیل رگه های رگه های فلوئوریت به ترتیب در مناطق باقرآباد و قهرآباد هستند. تحلیل تصاویر ماهواره ای با روش های نسبت باندی، تحلیل مولفه های اصلی و روش نقشه بردار زاویه طیفی انجام گرفته آشکار می کنند که واکنش محلول گرمابی با سنگ های مسیر جریان این سیالات سبب گسترش دگرسانی های پروپیلیتیک و فیلیک در منطقه باقرآباد و دگرسانی های فیلیک و آرژیلیک در منطقه قهرآباد شده اند. نتایج مطالعات ریزدماسنجی میانبارهای سیال اولیه نشان داد که کانی سازی فلوئوریت رخ داده در منطقه باقرآباد در عمق کم (در حدود ۳۰ متر) و در دمای کم (۵۰ الی ۱۰۰ درجه سانتی گراد) رخ داده است. در صورتی که که کانی سازی فلوئوریت در منطقه قهرآباد در عمق بیشتر (۱۵۰ الی ۲۵۰ متر) و دمای بالاتر اتفاق افتاده است. مطالعات انجام شده حکایت از آن دارد که در منطقه باقرآباد، نفوذ آب های جوی همراه با انحلال در شکستگی های واحدهای آهکی و اختلاط با محلول گرمابی باعث افزایش شوری میانبارهای سیال شده است.

نویسندگان

مهدی بهیاری

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

منصور رضایی عزیزی

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

علی عابدینی

زمین شناسی- دانشکده علوم- دانشگاه ارومیه- ارومیه- ایران

صمد علیپور

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران