اثبات بیماری زائی ژنوم همسانه سازی شده، انتقال و دامنه میزبانی جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی برگ گوجه فرنگی

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 145

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPP-45-1_003

تاریخ نمایه سازی: 20 اسفند 1400

چکیده مقاله:

جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی برگ گوجه فرنگی یکی از عوامل ایجاد کننده بیماری پیچیدگی برگ گوجه فرنگی است که توسط سفید بالک انتقال می یابد. بمنطور اثبات بیماری زائی ژنوم کامل این ویروس یک همسانه ۵/۱ برابر ژنوم در حامل دوگانه pBin۱۹ ساخته شد و به باکتری Agrobacterium tumefaciens منتقل و از این طریق به گیاهچه های گوجه فرنگی، توتون، تاتوره و چند گیاه دیگر مایه زنی گردید. علائم خفیف شامل پیچیدگی خفیف برگها و زردی آنها ۳۰ تا ۴۵ روز بعد از زمان مایه زنی در گیاهان گوجه فرنگی مشاهده شد و بدینوسیله بیماری زائی دی ان ای همسانه سازی شده ویروس به اثبات رسید. فاز بعدی علائم شامل باریک شدن ساقه های جوان، رشد برگ های ریز و پیچیدگی برگها ۳-۲ ماه بعد از زمان مایه زنی در همان گیاهان گوجه فرنگی بروز نمود. علائم شدید پیچیدگی برگها بهمراه کوچک ماندن آنها در Nicotiana benthamiana نیز مشاهده شد. هیچ گونه علائم، روی دیگر گیاهان مایه زنی شده مشاهده نشد اما آزمایش های هیبریداسیون نقطه ای و واکنش زنجیره ای پلیمراز به ترتیب با استفاده از شناسگر و آغازگرهای اختصاصی TLCV-Ir وجود دی ان ای ویروس را در گیاهان توتون و تاتوره به اثبات رساند و نشان داد که این گیاهان میزبان های فاقد علائم TLCV-Ir می باشند. براساس دامنه میزبانی، زمان ظهور و میزان شدت علائم در گیاهان میزبان در مقایسه با یک جدایه شدید ویروس پیچیدگی برگ گوجه فرنگی مانند جدایه استرالیائی این ویروس بنظر میرسد که TLCV-Ir یک جدایه خفیف باشد. در همین مطالعه انتقال TLCV-Ir از گیاهان گوجه فرنگی مایه زنی شده به روش Agroinoculation توسط یک عدد سفید بالک Bemisia tabaci بالغ به گیاهان سالم گوجه فرنگی میسر گردید و علائم تیپیک بیماری در آنها ظاهر شد. همسانه عفونت زای TLCV-Ir منبع نامحدودی از ویروس برای مایه زنی گیاه و ارزیابی مقاومت ارقام و مطالعات دیگر فراهم کرده است.

کلیدواژه ها:

جمینی ویروس ، جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی برگ گوجه فرنگی ، همسانه عفونت زا ، انتقال ، سفید بالک توتون