تاثیر پریود و میرایی سازه بر ماکزیمم تغییرمکان سازه

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,722

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMCILFUS01_007

تاریخ نمایه سازی: 1 اردیبهشت 1391

چکیده مقاله:

تغییر مکان ماکزیمم سازه یکی از معیارهای مهم خرابی در سازه می باشد و از عوامل مهم تاثیرگذاربر آن سختی و میرایی سازه است. می دانیم که سختی سازه وابسته پریود طبیعی سازه می باشد. لذا در این تحقیق سعی شده رابطه بین تغییر مکان ماکزیمم سازه با پریود و میرایی سازه برای سیستم تک درجه آزادی بااعمال شتابنگاشت زلزله های معتبر جهان برای خاک نوع یک و دو با انجام تحلیل دینامیکی مشخص شود. با تغییر پریود سازه با گامهای 0.1 ثانیه در بازه 0.1 تا 0.5 ثانیه و میرایی سازه با گامهای% 5، دربازه % 0تا% 35 ، ماکزیمم تغییر مکان سازه تغییر می کند. این تغییرات، بصورت رابطه تغییر مکان ماکزیمم سازه با پریود و میرایی سازه نمود پیدا خواهد کرد. حداکثر تغییر مکان ماکزیمم در پریود 0.5 ثانیه با میرایی % 0 وحداقل تغییرمکان ماکزیمم در پریود 0.1 ثانیه با میرایی % 35 اتفاق می افتد. با افزایش پریود طبیعی سازه، ماکزیمم تغییرمکان به صورت تابع درجه دوم و با 5 بصورت توانی، افزایش می یابد که خود نشان %- 0 به صورت تابع درجه دوم و در بازه % 35 %- کاهش میرایی سازه، ماکزیمم تغییرمکان در بازه % 5 دهنده آن است که روابط بدست آمده صحیح می باشند .روابط بدست آمده برای زمانی که میراگر به سازه اضافه می شود و یا پریود سازه با تغییر سختی سازه،تغییر کند،حتی برای سازه های چند درجه آزادی باتقریب مناسب، قابل استفاده خواهد بود.

نویسندگان

حامد فخریه

کارشناس ارشد مهندسی زلزله- عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلام

رضا کرمی محمدی

دکتری مهندسی زلزله- مدرس دانشگاه های تهران و شهرکرد