تعیین گونه های سنگی پتروفیزیکی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی دشت آبادان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 149

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SSI06_046

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1400

چکیده مقاله:

گونه های سنگی پتروفیزیکی به بخشی از مخزن اطلاق می شود که از لحاظ ویژگی های زمین شناسی و پتروفیزیکی دارای خواص مشابه ی باشند. به این دلیل برقراری ارتباط بین واحدهای زمین شناسی و پتروفیزیکی می تواند در درک هرچه بهتر ناهمگنی مخزن به ویژه در کربنات ها که به شدت در اثر فرآیندهای دیاژنزی از لحاظ نوع و اندازه شعاع گلوگاه متنوع هستند، مفید باشد. نوع و اندازه شعاع گلوگاهمنافذ به عنوان پارامترهایی که محصول فرآیند زمین شناسی (رسوب گذاری و دیاژنز) هستند، خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن را کنترل می کنند. بنابراین این دو پارامتر بهترین ابزار برای برقراری ارتباط بین ویژگی های زمین شناسی و پتروفیزیکی در هر واحد سنگی پتروفیزیکی هستند (درفشی و همکاران، ۱۳۹۷ ) تاکنون انواع تحقیقات در زمینه گونه های سنگی و شناسایی واحدهای جریان با استفاده از اطلاعات مغزه اعم از داده های استاتیکی و دینامیکی صورت گرفته است که از جمله میتوان به Archie, ۱۹۵۲; Aminian al., ۲۰۰۳; Mirzaei-Paiaman et al., ۲۰۱۵; Liu et al., ۲۰۱۹ اشاره کرد. بر این اساس در این مطالعه سازند ایلام، در یکی از میادین نفتی دشت آبادان از نقطه نظر نوع تخلخل و گونه های سنگی پتروفیزیکی با استفاده از داده های پتروفیزیکی، آنالیز معمول و ویژه مغزه مورد بررسی قرار گرفت تا از این طریق بهترین افق های تولیدی برای بخش مخزنی سازند ایلام مشخص گردد

نویسندگان

سمیرا امین

کارشناسی ارشد، گروه زمینشناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

الهام اسدی مهماندوستی

استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

مهدی امیرسرداری

استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

فرج اله صابری

کارشناسی ارشد، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران