علم و ساختارهای زیستی عصب شناختی

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 111

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MTOD-14-57_007

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1400

چکیده مقاله:

چکیده مدیریت موثر نهاد علم و سیاست گذاری عالمانه برای دست یابی به جامعه ی علمی خلاق و مولد نیازمند شناختی تفصیلی از عوامل موثر بر فرایند تولید علم است. مجموعه ای از عوامل زیستی، روان شناختی، اجتماعی و اقتصادی بر دانشمند در جایگاه بازیگر اصلی میدان علم تاثیر می گذارد و رفتار علمی او را مشروط می سازد. مقاله ی حاضر عوامل زیست شناختی موثر بر فعالیت علمی و نحوه ی تاثیرگذاری آنها را آن طور که در ادبیات روان شناسی زیست شناختی علم بازتاب یافته، بازخوانی می کند. نسبت ساختارهای ژنی و عصب شناختی با هوش انسانی و فعالیت های سطح بالای علمی در محققان، رابطه ی ساختمان مغز و مناطق گوناگون آن با فعالیت های گوناگون علمی و تاثیر جنسیت بر استعداد و علاقه ی علمی و کم و کیف تولیدات علمی سرفصل های عمده ی مورد بحث در مقاله است. مقاله علاوه بر این، به تامل در باب اتخاذ رویکردی زیستی روان شناختی در سیاست گذاری علمی و به بحث پیرامون نتایج رویکرد پیشنهادی برای تخصیص موثرتر منابع پژوهشی می پردازد.  

کلیدواژه ها:

نویسندگان