مدلسازی تخصیص بهینه واگن های خالی در شبکه های ریلی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 453

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPQCONF06_021

تاریخ نمایه سازی: 2 بهمن 1400

چکیده مقاله:

برنامه ریزی قطار ها به نحوی که واگن های خالی بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن به مبادی بارگیریاعزام شوند، به طوری که عملیات بارگیری دچار تاخیر و وقفه زمان ی نشود از اجزای اصلی بهره وری درصنعت حمل و نقل ریلی می باشد. همواره بخش عمده ای از واگن های موجود در شبکه ریلی شاملواگن های خالی هستند که می بایست از طریق کوتاه ترین مسیرها و با کوتاه ترین زمان با توجه بهظرفیت های موجود تخصیص و اعزام شوند. در این پژوهش به تخصیص واگن های خالی در شبکه هایریلی پرداخته ایم و با هدف افزایش سطح بهره وری سیستم حمل و نقل ریلی، مدلسازی توزیع بهینهواگن های خالی در شبکه های ریلی صورت گرفته است که این مدل سازی با در نظر گرفتن محدودیتهای ظرفیتی موجود در سیستم حمل و نقل ریلی انجام شده است. سپس مدل بر روی یک شبکه ریلیاجرا گردیده و حالت بهینه برنامه ریزی تخصیص واگن های خالی در آن شبکه بدست آمده و مورد تجزیهو تحلیل قرار گرفته شده است.

کلیدواژه ها:

توزیع بهینه واگن ها ، واگن های باری خالی ، برنامه ریزی ریاضی

نویسندگان

محمدامین صراطی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

کیارش رضائی

کارشناس حمل و نقل ریلی، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران