بررسی شیوه های ارتقاء فرهنگ رعایت قوانین ترافیکی در کلان شهر اراک (با تاکید بر نظریه شهر سالم)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 579

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SRTRANS01_017

تاریخ نمایه سازی: 29 دی 1400

چکیده مقاله:

تدوین قوانین و مقررات آمد و شد و رعایت آنها از سوی کاربران وسایل حمل و نقلی همواره یکی از دغدغه های جامعه بودهاست.ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. واژه ترافیک به معنای "آمد و شد" است و مسئله از آنجا شروع می شود که درفرایند آمد و شد اخلال ایجاد می شود.در این پژوهش بر نقش عوامل زیرساختی تاکید بیشتری شده است.در این تحقیق با استفادهاز نظریه شهر سالم به دنبال ارائه راهکارهائی به منظور ارتقاء سطح فرهنگ رعایت قوانین ترافیکی در کلان شهر اراک هستیم.جامعه آماری این پژوهش ،ساکنان کلان شهر اراک می باشد که به روش نمونه گیری سهمیه ای و تصادفی ساده ۳۸۳ نفر به عنواننمونه انتخاب شده اند.نتایج نشان داد که بین عوامل زیرساختی و قانون پذیری رابطه معنی داری وجود دارد.

نویسندگان

حسن مفخمی شهرستانی

دکتری پدافند غیرعامل دانشگاه دفاع ملی تهران

حمیدرضا نومرادی

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

محمدامین مغازه ئی

کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک