تحلیل فرهنگی- انتقادی گفتمانهای سکولاریستی در جنبش دانشجویی متاخر ایران

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 153

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_KSIU-16-52_006

تاریخ نمایه سازی: 28 دی 1400

چکیده مقاله:

هدف:هدف این مقاله، تحلیل فرهنگی- انتقادی گفتمانهای چهارگانه سکولاریستی در جنبش دانشجویی متاخر ایران است. در چارچوب این مطالعه، به زمینه ها و علل شکل گیری این گفتمانها، دالها ، وزن و عقبه بدنه دانشجویی، غایات و برنامه های عمده و در نهایت، نقد رویکرد راهبردی و ایدئولوژیک آنها پرداخته شده است. روش:روش پژوهش به طور عمده مبتنی بر «مشاهده مستقیم» بوده که با رجوع به برخی منابع مکتوب، تکمیل شده است. سپس، این داده ها در درون برخی از مفاد و مضامین روش «تحلیل گفتمان» گنجانده و تحلیل شده اند. یافته ها:یافته اصلی مقاله این است که بخشی از جنبش دانشجویی (از جمله دفتر تحکیم وحدت و انجمنهای اسلامی دانشجویان)، از اواخر دهه ۶۰ دچار دگردیسی معرفتی و ایدئولوژیک شده، گفتمانهای سکولاریستی را در جنبش دانشجویی شکل دادند. این گفتمانها خواهان تفوق سیاسی و فرهنگی در دانشگاه و سپس مبارزه چند لایه با انقلاب اسلامی هستند. نتیجهگیری: پژوهش حاضر ما را به این نتیجه سوق می دهد که به دلیل برخورداری «ایدئولوژی اسلامی» از توان و ظرفیت کافی برای مواجهه فعال نظری و انتقادی با گفتمانهای سکولاریستی و همچنین تولید «علوم انسانی اسلامی»، حاملان و فاعلان «گفتمان اسلامی انقلابی» باید با مجهز ساختن خود به این ایدئولوژی، این «رویارویی فرهنگی» را محقق سازند.