بررسی اثر چربی دنبه در بیهوشی با هالوتان بر روی زمان های بهبودی در گوسفندان دنبه دار نژاد بختیاری

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 140

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SKU-11-1_011

تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1400

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق این بود که اثرات چربی دنبه در بی هوشی با داروی هالوتان را بر روی زمان های بهبودی در گوسفند دنبه دارنژاد بختیاری را در دو مرحله (گروه شاهد و گروهی که شریان خاجی میانی آن ها لیگاتور شد) ارزیابی شد. در این مطالعه از ۸ راس گوسفند ۱۲-۱۰ ماهه جنس ماده استفاده شد که دو بار به فاصله دو هفته بیهوش شدند. در مرحله اول، القای بیهوشی به وسیله ماسک با داروی هالوتان و اکسیژن انجام شد و بعد از لوله گذاری، نگهداری بی هوشی به مدت ۳ ساعت ادامه پیدا کرد (گروه کنترل) و زمان های القاء، در آوردن لوله نایی، زمان نشستن گوسفند روی جناغ سینه و ایستادن در طول القای بی هوشی و برگشت از بی هوشی ثبت شد. در مرحله دوم (۲ هفته بعد) شریان خاجی میانی گوسفندان از طریق بی حسی اپیدورال قبل از القای بی هوشی لیگاتور شد و بی هوشی مثل مرحله اول انجام شد (گروه آزمایشMSAL)‎. زمان های در آوردن لوله نایی، نشستن روی جناغ سینه و ایستادن گوسفندان در گروه کنترل نسبت به گروه آزمایش طولانی تر بود. پس میتوان گفت که چربی دنبه گوسفند متابولیسم و حلالیت داروی هالوتان را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین به دلیل متابولیسم و حلالیت بالای این دارواستفاده از آن برای بیهوشی در بیماران چاق مناسب نیست.