بررسی آزمایشگاهی رفتار کمانشی -خمشی تیر تقویت شده دلتا تحت بار گذاری خمشی خالص

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 278

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CENAF01_061

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1400

چکیده مقاله:

کمانش پیچشی جانبی یکی از ناپایداری های اصلی اعضاء سازه ای جدار نازک تحت خمش می باشد. در این نوع ناپایداری عضو سازه ای به صورت ناگهانی دچار افت جانبی و پیچش قابل توجهی در خارج از صفحه بارگذاری می شود. روش متداول برای جلوگیری از رخداد این نوع کمانش مهاربندی جانبی عضو و با استفاده از سیستم دال بتنی در قسمت فوقانی مقطع می باشد. با استفاده از سخت کننده های دلتا می توان مقاومت پیچشی و سختی جانبی تیرها و تیر ورق ها را بالا برده و در نتیجه کمانش در مقطع جلوگیری می کنند. در این مقاله به کمک برنامه المان محدود abaqus ۶.۱۳ مقاطع با سخت کننده دلتا مدلسازی شده و ظرفیت مقطع دلتا در مقابل کمانش جانبی پیچشی جانبی بررسی شده که بررسی ها نشان می دهد تقویت دلتا در ۱/۴ ارتفاع تیر حالت بهینه جهت تقویت دلتا می باشد.

نویسندگان

سیروس یوسفی خاتونی

مربی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

حسین شوکتی

استاد، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه ارومیه، ایران