بررسی تاثیر رهبری مشارکتی بر مدیریت استعداد و توانایی های کارکنان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 539

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOC04_062

تاریخ نمایه سازی: 30 آذر 1400

چکیده مقاله:

منابع انسانی امروزه مهمترین عامل موفقیت سازمانها میباشند، در این زمینه یکی از عواملی که منابع انسانی سازمان را نسبت به رقبا برتری میبخشد عامل استعداد و توانایی های کارکنان می باشد و مدیریت استعداد در سازمان برای استفاده بهینه از منابع انسانی ضروری می باشد. همچنین نقش رهبری مشارکتی در سازمان از گذشته مورد تاکید صاحب نظران بوده است. هر سازمان نیازمند یک رهبری خاص است و بی شک همه مدیران می دانند که موفقیت آنان به منابع انسانی موجود در سازمان ها بستگی دارد و این اندیشه در آنان موجب شده است تا به دنبال سبک مناسب در اداره امور سازمان ها باشند. از طرفی یکی از عوامل موثر در افزایش اثربخشی کارآیی و در نهایت بهره وری یک سازمان، سبک رهبری مدیران آن سازمان است. در واقع سبک مدیریت مناسب، یک عامل تسهیل کننده و برانگیزنده کارکنان است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر رهبری مشارکتی بر مدیریت استعداد و توانایی های کارکنان می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع کتابخانه ای می باشد.

نویسندگان

علی استادهاشمی

استادیار، دانشگاه پیام نور، گروه مدیریت و حسابداری

مریم مهراد

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

محبوبه مرتضی شکری

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور