مسئولیت مدنی ورزشکاران در قبال خسارت ناشی از مسابقه و تمرین در حقوق ایران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 316

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LEST-5-3_006

تاریخ نمایه سازی: 28 آذر 1400

چکیده مقاله:

اهمیت تربیت بدنی و ورزش که لازمه سلامتی و تندرستی در جامعه امروزی می باشد بر هیچ کس پوشیدهنیست، به گونه ای که حتی با غرور ملی نیز پیوند خورده است، اما باید دانست که ورزش جدای از خطراتو آسیب ها نمی باشد و ممکن است یکی از ورزشکاران بر روی دیگری مرتکب خطایی گردد. قانونگذارنیز این خطرات و آسیب ها را از چشم دور ندانسته و آنها را مدنظر داشته است بنابراین شناسایی مسئولآسیبها در یک حادثه ورزشی با دشواری های متعددی روبرو است که می توان آنها را ناشی از شناسایینشدن مبنای مسئولیت ورزشکاران در خصوص این حوادث دانست. برای یافتن این مبنا نخست باید قلمروموضوعی (تعریف حادثه ورزشی) و مفهومی تقصیر (قواعد حاکم بر آن) را بشناسیم و سپس بیانویژگی های یک فعالیت ورزشی ضروری خواهد بود. این ویژگی ها که به طور کلی می توان آنها را در دوعنوان «دکترین خطرهای ذاتی» و «دکترین (نظریه) پذیرش خطر» خلاصه کرد، بیشترین نقش را درشناسایی مبنای مسئولیت در حوادث ورزشی دارد. بنابراین با بررسی و تحلیل حقوق موضوعه ایران، بر اینباورند که مبنای مسئولیت مدنی ورزشکاران در حقوق ایران، مسئولیت مدنی ورزشکاران در مقابلیکدیگر مبتنی بر نظریه تقصیر قابلیت استناد دارد.

نویسندگان

محمدحسن یزدانی دهاقانی

کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه. ایران