تاثیر جهانی سازی مالی، اقتصادی و سیاسی بر کارایی اقتصادی کشور ایران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 335

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MLABCONF01_096

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1400

چکیده مقاله:

جهانی شدن فرآیندی است که طی آن نقاط مختلف جهان بهم متصل میشوند این فرآیند به افراد، ایده ها، دانش، کالاهاو بازارهای سرمایه کمک میکند تا راحتتر در سراسر جهان حرکت نمایند این فرایند به کشورها کمک مینماید تا رشدو توسعه اقتصادی بالاتری را تجربه نمایند. اما این فرایند همیشه برای همه کشورها رشد و کارایی اقتصادی را به همراه ندارد. به همین علت بررسی چگونگی تاثیرگذاری که این فرایند با داشتن شاخصهای متفاوت بر اقتصاد کشورها خواهد گذاشت امری حیاتی به نظر میرسد. لذا در این تحقیق تلاش گردیده است تا شاخصهای سیاسی، مالی و اقتصادی جهانی سازی را برکارایی اقتصادی کشور ایران در بازه زمانی ۱۹۹۰-۲۰۱۸ با استفاده از آزمون خودتوزیع با وقفه های گسترده )ARDL) بررسی گردد. در همین راستا نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در تاثیر متغیر جهانی سازی اقتصادی با -۰/۱۴ در کوتاه مدت و -۰/۵۲ درصد در بلندمدت از کارایی اقتصادی کشور ایران خواهد کاست. این در حالی است که تاثیر متغیرهای جهانی سازی سیاسی، جهانی سازی مالی و توسعه مالی در کوتاه مدت به ترتیب ۰/۳۶، ۰/۳۲ و ۰/۰۷ درصد و در بلندمدت به ترتیب ۰/۲۱، ۰/۱۳ و ۰/۰۱ درصد به کارایی کشور ایران خواهد افزود. همچنین نتایج این مطالعه بخوبی نشان میدهد که اقتصاد کشور ایران با توجه به شرایط فعلی، به هیچ وجه آمادگی جهانی سازی اقتصادی را ندارد و قطعا با تحقق این شاخص از جهانی سازی، از کارایی اقتصادی کشور کاسته خواهد شد. حرکت کشور به سمت جهانی سازی سیاسی و مالی، کارایی اقتصادی کشور را افزایش خواهد داد . لذا تحقق این مهم نیز شاید زمینه ساز خوبی برای دستیابی به جهانی سازی اقتصادی و افزایش کارایی اقتصادی، توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور باشد.

نویسندگان

یداله رجائی

دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

بهمن خانعلی زاده

دانشجوی دکتری اقتصاد مالی، گروه اقتصاد، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران