مدل های خاص تصمیم گیری چند معیاره درمداخلات آموزش بهداشت و ارتقاسلامت:مقاله مروری

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 107

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TBS-13-6_008

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1400

چکیده مقاله:

مقدمه: نیازهای مطرح شده ، تصمیمات در آموزش بهداشت و ارتقا سلامت معمولا به طور همزمان تحت تاثیر عوامل متعدد قرار می گیرد،بدین معنی که پژوهشگران با محیط تصمیم گیری چند معیاره مواجه می شوند که همین امر طراحی و انتخاب گزینه صحیح را با حساسیت بیشتری روبرو می سازد. با توجه به اهمیت اصول علمی در تصمیم گیری مربوط به مداخلات مطالعه حاضر به معرفی و تبیین مدلهای تصمیم گیری چند معیاره در آموزش بهداشت و ارتقا سلامت می پردازد. روش بررسی:مقاله حاضر با بررسی متون خارجی منتشر شده درپایگاههای اطلاعاتی Web of Sciences Science Direct Medline , Google Scholar، متون فارسی منتشر شده ، بررسی کتب مربوطه و پایان نامه های فارسی به خصوص در زمینه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت و با استفاده از کلید واژه مرتبط به بررسی مدلهای خاص تصمیم گیری چند معیاره در آموزش بهداشت و ارتقا سلامت پرداخت. یافته ها: بررسی پژوهش ها و مقالات آموزش بهداشت و ارتقا سلامت به خصوص در ایران نشان می دهد که اگرچه تکنیکهای تصمیم گیری نظیر روش دلفی، گروههای اسمی و بارش افکار و سایر رویکردها مورد استفاده قرار گرفته ولی روشهای تصمیم گیری چند معیاره که دارای پشتوانه تئوریکی ریاضی و صحت پیش بینی نتایج هستند مورد غفلت قرار گرفته است . نتیجه گیری : به کارگیری مدلهای تصمیم گیری چند معیاره در حیطه تصمیمات ارتقا سلامت که نوعا طیف وسیعی از ملاحظات وعوامل مختلف را همزمان علاوه بر ارزیابی اقتصادی در آموزش بهداشت و ارتقا سلامت مد نظر قرار می دهد ضروری است.

کلیدواژه ها:

Multi-Criteria Decision-Making ، Needs assessment ، Health education and promotion interventions. ، تصمیم گیری چند معیاره ، اولویت بندی مداخلات ، برنامه ریزی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

نویسندگان

محمد حسین تقدیسی

Iran University of Medical Sciences

زهراالسادات اسدی

AJA University of Medical Sciences

علیرضا خوشدل

AJA University of Medical Sciences