طراحی و اجرای اولین مونوپایل کشور در بندر پتروشیمی پارس

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,771

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE02_922

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1384

چکیده مقاله:

در این مقاله، فرآ یند طراح ی و اجرا ی اول ین مو نوپا یل (شمع منفرد با قطر بسیار زیاد) کشور با ویژگبهای خاص ک ه اخ یرا درپروژه بندر پتروش یمی پارس واقع در منطقه عسلویه در استان وشهر اجرا شده است، مورد بح ث و بررس ی قرار گرفته است .برای پهلوگ یری و مهاربند ی کشتی ها، از سازه ها ی ویژه ا ی که معمولا مجموعه ا ی از چند شمع ما یل م ی باشد، استفاده می شود . اخیرا با پ یشرفت ها یی که در تکنولوژ ی جد ید و ساخت فولادها ی با مقاومت بالاتر ا یجاد شده است، به جا ی استفاده از مجموعه ا ی از چند شمع، از یک شمع با قطر زیاد و مقطع متغیر میتوان استفاده نمودکه به آن مونوپا ی ل گفته میشود. اجرای مونوپا یل ها بس یار ساده و اقتصاد ی بوده و ن یاز به مونتاژ وس یع قطعات شمع را تا حد زیادی کاهش می دهد وزمان اجرا ی پروژه ن یز بطور قابل توجه ی کاهش م ی یابد. در ع ین حال خطر آس یب د یدگی قطعات در هنگام حمل و نقل نیزکاهش می یابد. با توجه به مزایای ذکر شده، در پروژه بندر پتروشیمی پارس برای نخستین بار در کشور، بجای استفاده ازگروه شمع ها، استفاده از مونوپا یل ها در 7 پست اسکله مورد توجه قرار گرفت که هم اکنون ا ی ن پروژه د ر حال اجرا می باشد. استفاده از ا ین مونوپا یل ها، بطور قابل ملاحظه ا ی هز ینه و زمان اجرا ی پروژه را کاهش داده و از طرف د یگر،این تجربه گام موثر ی در توسعه کابرد مونوپ ایل ها در کشور می باشد. در قالب این مقاله، تجربیات بدست آمده در زم ینه طراحی و اجرای اولین مونوپایل کشور در بندر پتروشیمی پارس در اختیار جامعه مهندسین کشور قرار میگیرد.

نویسندگان

علیرضا میرجلیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس موسسه عمران ساح

محمد حیدرزاده

دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • میرجلیلی، علیرضا، مقایسه گزینه های مختلف اسکله برای بندر پتروشیمی ...
  • اجرای مونوپایل های پروژه بندر پتروشیمی پارس، موسسه عمران ساحل، ...
  • مطالعات طراحی و مهندسی تفضیلی بندر پتروشیمی پارس، شرکت ملی ...
  • Technical Standard and _ ommentaries For Port and Facilities in ...
  • EPSRC Offshore Wind Energy Networks, Gillian Watson, Proceeding of Workshop ...
  • نمایش کامل مراجع