بررسی برخی جنبه های زیست شناسی تولیدمثل ماهی گل خورک ( Periophthalmus waltoni koumans, ۱۹۴۱) در آب های استان هرمزگان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 114

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AEJO-6-2_005

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1400

چکیده مقاله:

در پژوهشحاضر برخی از جنبه های تولیدمثلی ماهی گل خورک با نام علمی Periophthalmuswaltoni به صورت یک ساله از اسفند ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۰ در استان هرمزگان مورد بررسی قرار گرفته است. ۱۰۸ نمونه ماهی ماده صید شده دارای میانگین طولی و وزنی ۱۰۲/۰۸ میلی متر (۲۲/۱۸ ±) و ۷/۷۹ گرم (۵/۰۴ ±) و ۹۰ نمونه ماهی نر صید شده دارای میانگین طولی و وزنی ۹۶/۱۹ میلی متر (۱۷/۸۶ ±) و ۶/۴۲ گرم (۳/۹۷ ±) بوده اند. میانگین فاکتور وضعیت ماهیان نر ۰/۴۹ و ماهیان ماده ۰/۶۱ محاسبه شد. نسبت جنسی ماهیان نر به ماده ۰/۸۳ به ۱ محاسبه شد که اختلاف معنی داری را نشان نمی دهد (۰/۰۵

کلیدواژه ها:

ماهی گل خورک ( Periophthalmus waltoni) ، استان هرمزگان ، زیست شناسی تولیدمثل

نویسندگان

طاهره افشار

گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

اصغر عبدلی

پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

بهرام حسن زاده کیابی

گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران