بررسی مقدماتی ساختار ژنتیکی جمعیت میگوی سرتیز (Metapenaeus affinis) در آب های شمال خلیج فارس به روش توالی یابی ژن ۱۶S rRNA

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 221

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AEJO-7-3_019

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1400

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت میگوی سرتیز (Metapenaeus affinis) در چرخه صیادی خلیج فارس، بررسی مقدماتی ساختار ژنتیکی جمعیت این گونه با توالی یابی ژن میتوکندریایی ۱۶S rRNA انجام شد. تعداد ۱۸ قطعه میگو از سه منطقه بندرعباس، بوشهر و خوزستان جمع آوری و پس از استخراج DNA با روش فنل-کلروفرم، بهینه سازی واکنش PCR جهت تکثیر ژن ۱۶S rRNA انجام شد. بیش ترین مقدار فاصله ژنتیکی، بین جمعیت بندرعباس و خوزستان (۰/۷۵۰) و کم ترین مقدار فاصله ژنتیکی بین مناطق بوشهر و خوزستان (۰/۱۰۵-) به دست آمد. در سطح احتمال ۰/۰۵ تفاوت جمعیت میگوی سرتیز منطقه بندرعباس با دو منطقه بوشهر و خوزستان معنی دار بود ولی این تفاوت جمعیتی بین بوشهر و خوزستان با یکدیگر معنی دار نبود که توسط آزمون تفاوت جمعیت در داخل جمعیت ها نیز مورد تایید قرار گرفت. میانگین آزمون های بی طرفی تاجیما و شاخص Fu's FS برای ۱۸ توالی بین مناطق به ترتیب  ۰/۸۲۳- و ۱/۱۸۱ محاسبه شد که هیچ کدام از دو شاخص از لحاظ آماری معنی دار نبودند (۰/۰۵

نویسندگان

فاطمه شهرانی کرانی

گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: ۳۹۹۵

ایمان سوری نژاد

گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: ۳۹۹۵

سعید تمدنی جهرمی

بخش ژنتیک، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بندرعباس، صندوق پستی: ۱۵۹۷

آرش اکبرزاده

گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: ۳۹۹۵