تعادل کار و زندگی در سازمان و مشکلات بلاتکلیف نسل جدید در محل کار

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 372

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HAPCO11_007

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1400

چکیده مقاله:

ذات متغیر اشتغال و کار، نیازهای جدیدی را در جامعه ایجاد می کند، مانند تعادل کار و زندگی، که به بخش مهمیاز بهداشت و ایمنی محیط کار در روابط کارگری – کارفرمایی تبدیل گشته است از همین رو، سازمان های که بهتعادل کار و زندگی کارکنان خود اهمیت می دهد به مرجعی برای بهترین محل اشتغال به کار تبدیل شده اند، وهمچنین پر واضح است که نسل های جدید – که پیوسته از اینترنت برای کسب اطلاعات استفاده می کنند –تصمیمات کاریابی خود را مبتنی بر بررسی و مقایسه وب سایت سازمان ها اتخاذ می کنند. این مقاله به منظوریادگیری از بهترین سازمان ها، و همچنین پی بردن به اینکه چه چیزی با شناسایی شکاف های بین نسلی قابلبهبود است، به بررسی جدید ترین و بهترین شیوه های تعادل کار و زندگی در سازمان ها می پردازد این مطالعهنشان داد که بهترین سازمان ها نیز همچنان سطح پایینی از تعادل کار و زندگی ارائه می دهند مهمترین نتیجهاستنتاج شده از این مطالعه نشان می دهد که به علت نیازهای نسل جدید در محل کار و ظهور استخدام آنلاین،دپارتمان منابع انسانی نیازمند به ایجاد سازگاری بین زندگی کاری و شخصی به شیوه ای شناور می باشد، و در عینحال نیز باید تعادل مناسب آن را حفظ کند. همچنین پیشنهاد می شود سازمان ها برای جذب استعداد از نسل Y وZ اقدامات تعادل کار و زندگی خود را آنلاین به نمایش بگذارند.

کلیدواژه ها:

تعادل کار و زندگی ، جذب آنلاین ، نسل Z ، نسل Y ، شکاف نسلی

نویسندگان