مقیاس بومی بازارگرایی بانکهای تجاری ایران

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 62

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BUSIN-9-2_001

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1400

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر در راستای بهبود عملکرد بانکهای تجاری کشور در حوزه بین المللی و ارزی، بازارگرایی در این بانکها به عنوان یک عامل موثر مورد توجه قرار گرفته تا یک مقیاس بومی برای سنجش آن در بانکهای تجاری کشور توسعه داده شود و همچنین وضعیت بانکهای تجاری کشور بر اساس این مقیاس مشخص شود. پس از مطالعات نظری و اکتشافی از منابع داخلی و خارجی( الکترونیکی و غیر الکترونیکی)، یک مقیاس جامع ترسیم شده است که نشان دهنده ابعاد بازارگرایی با رویکرد ذینفع محور است. به منظور سنجش اعتبار مقیاس طراحی شده نظرات ۵۰ نفر از خبرگان دریافت و مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. بر اساس مقیاس تایید شده از سوی خبرگان، در بانکهای تجاری توزیع و گردآوری شده است. با عنایت به بررسی ۵ بانک تجاری بزرگ و دریافت نظر ۶۰ نفر از هر بانک، در مجموع از ۳۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان بخش بین المللی بانکهای تجاری کشور نظرسنجی شده است. یکی از یافته های این مطالعه "مقیاس بومی سنجش بازارگرایی در بانکهای تجاری کشور " است که در آن نقش و اهمیت مولفه های اصلی به ترتیب(۱) رفتار هوشمند، ( ۲) تحلیل و برنامه ریزی پاسخ راهبردی، ( ۳) اجرا و کنترل پاسخ راهبردی، و ( ۴) سیستمها و بخش های هماهنگ است. یافته دیگر این مطالعه نشان می دهد وضعیت این مقیاس در بانکهای تجاری ملی ایران، صادرات، ملت و سپه مناسب بوده و فقط در بانک تجارت نامناسب است. این نتایج میتواند مبنای پیشنهادات سازنده ای برای نظام بانکی کشور و نیز هر کدام از بانکها در خصوص افزایش ارتقای بازارگرایی آنها باشند.

کلیدواژه ها:

بازارگرایی ، بازارگرایی در بنگاه های خدماتی و بانکها ، ایجاد هوشمندی ، نشر هوشمندی ، مشتری گرایی ، رقیب گرایی

نویسندگان

هاشم آقازاده

دانشگاه تهران

مینا مهرنوش

دانشگاه تهران