سنتز الکتروشیمیایی پاراستامول بر اساس کاهش الکتروشیمیایی پارانیتروفنول

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 300

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCNRT04_108

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1400

چکیده مقاله:

در این تحقیق کاهش الکتروشیمیایی پارانیتروفنول به تنهایی و در حضور انیدرید استیک با استفاده از ولتامتری چرخه ایی مورد بررسی قرار میگیرد. استیله شدن آمینوفنول تولید شده در سطح الکترود باعث تغییرات زیادی در ولتاموگرمهای پارانیتروفنول می شود. تاثیر pH محیط وسرعت روبش پتانسیل بر پیکهای کاتدی و آندی مورد بررسی قرار میگیرد. ثبت ولتاموگرامهای چرخه ایی حین کولومتری در پتانسیل کنترل شده انجام واکنش استیله شدن آمین را تائید میکند. بر این اساس سنتز الکتروشیمیایی پاراستامول و خالص سازی و شناسایی محصول با استفاده از طیفهای NMR, MS, FTIR انجام گرفت

نویسندگان

زهرا جمشیدی زوارکی

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

عباس ملکی

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

حمید سعیدیان

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران