بررسی الگوی توزیع فضایی روستاها در استان قزوین با استفاده از آمار فضایی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 297

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

UOT06_037

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1400

چکیده مقاله:

الگوی پراکنش روستاها و جمعیت آن ها تحت تاثیر عوامل مختلفی است. در دوران گذشته نقش عوامل طبیعی مثل قابلیت اراضی و دسترسی به آب از مهمترین عوامل در مکان گزینی و جمعیت پذیری سکونتگاه های روستایی بوده است ولی با پیشرفت های تکنولوژیکی نقش این عوامل ضعیف تر گردیده و عوامل دیگری مثل دسترسی به شبکه های ارتباطی و همچنین دسترسی به مراکز کار و فعالیت نقش چشمگیری در جمعیت پذیری و افزایش جمعیت روستاها داشته است.در این تحقیق هدف اصلی بررسی نقش عوامل مختلف در شکل گیری الگوی توزیع فضایی جمعیت روستایی در سطح استان قزوین بوده است. به همین منظور با استفاده از روش های آمار فضایی مثل تحلیل نقاط داغ (HOT SPOT ANALYSIS) و رگرسیون فضایی وزنی (Geographically Weighted Regression) به بررسی این موضوع پرداخته شد. نتایج تحقیق نشانگر نقش بالای دسترسی به مراکز کار و فعالیت و شبکه های ارتباطی در جمعیت پذیری و الگوی توزیع جمعیت روستایی در سطح استان قزوین می باشد.

نویسندگان

محمدحسن سعیدی مطلق

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، قزوین، ایران

اکبر محمدی

استادیار، گروه معماری و شهرسازی ، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، بوئین زهرا، قزوین، ایران