تعیین ظرفیت تحمل فیزیکی- اکولوژیکی گردشگری ساحلی و تاثیرپذیری آن از میزان رضایت مندی گردشگران (مطالعه موردی: بندر گز)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 286

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ESTJ-22-6_014

تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1400

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: ظرفیت تحمل از جمله مواردی می باشد که در راستای اهداف گردشگری پایدار مدنظر قرار دارد. بر این اساس نوشتار حاضر با هدف تعیین ظرفیت تحمل فیزیکی- اکولوژیکی محدوده ساحلی بندر گز و تاثیرپذیری آن از میزان رضایت­مندی گردشگران تدوین یافته است. روش بررسی: روش تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. داده ها به روش کتابخانه ای و همچنین مشاهده میدانی و پرسش­نامه جمع آوری شده است. برای تعیین ظرفیت تحمل فیزیکی- اکولوژیکی از دستورالعمل اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی و همچنین به منظور فهم سطح رضایت گردشگران با توجه به انتظاراتشان از عملکرد خدمات مقصد، از مدل تحلیل اهمیت- عملکرد استفاده شده است. یافته ها: مطابق با نتایج به دست آمده ظرفیت تحمل فیزیکی برابر با ۷۰۸۹ نفر، ظرفیت تحمل واقعی ۳۸۶۳ نفر در روز و ظرفیت تحمل موثر نیز ۱۸۸۰ نفر برآورد گردیده است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل اهمیت- عملکرد نشان می دهد که از بین ۲۴ شاخص مورد بررسی، ۸ شاخص در ربع دوم و ۱۴ شاخص در ربع اول و همچنین ۲ شاخص در ربع سوم قرار گرفته اند. بحث و نتیجه گیری: مطابق با تحلیل اهمیت- عملکرد وجود بیش از ۵۰ درصد شاخص ها در ربع اول، نشان می دهد که اغلب شاخص ها از دیدگاه پاسخ دهندگان بسیار مهم می باشند اما عملکرد مدیریت مقصد در این خصوص ضعیف بوده است که به موجب آن، ظرفیت تحمل موثر به نسبت ۴۸.۶۶ درصد ظرفیت تحمل واقعی کاهش یافته است.

کلیدواژه ها:

ظرفیت تحمل فیزیکی- اکولوژیکی ، گردشگری ساحلی ، اهمیت- عملکرد ، رضایت مندی

نویسندگان

کرامت اله زیاری

استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

محمدرضا رضوانی

استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سجاد فردوسی

دانشجوی دکتری گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. (مسئول مکاتبات).

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Mousavi, M., Hekmat Nia, h., Abdollah Zadeh, M., Coastal Tourism ...
 • Underwood, A. J. and Chapman, M. G. (Eds)., Coastal marine ...
 • Holliday, S., a partnership for sustainability the key to managing ...
 • Maghsudi, M. The role of coastal landforms in tourism development, ...
 • Pourokhshury, Z., Optimal Environmental Development Strategies in Coastal Tourism, Tehran: ...
 • Mohseni, R., Sustainable Tourism in Iran Functions Challenges and Solutions, ...
 • Ghadami, R., Rezayee, N., Sanayeie, M., Investigating the Coastal Tourism ...
 • Friesen, S. S., Sustainable Tourism Development, A master's Degree Project, ...
 • Baum, T., The Fascination of Islands: A Tourist Perspective, University ...
 • Abernethy VD. Carrying capacity: the tradition and policy implications of ...
 • Papageorgiou K, Brotherton I. A management planning framework based on ...
 • UNEP/PAP., Guidelines for carrying capacity assessment for tourism in Mediterranean ...
 • Cooke K. Guidelines for socially appropriate tourism development in British ...
 • Getz D. Capacity to absorb tourism: Concepts and implications for ...
 • Ghaderi, Z., Principles of Planning of Sustainable Development of Rural ...
 • Zacarias DA, Williams AT, Newton A. Recreation carrying capacity estimations ...
 • Delavar, A., Methodology of Research in Psychology and Educational Sciences, ...
 • Saroukhani, B., Research Methods in Social Sciences, Vol. ۲: Insights ...
 • Cifuentes M. Determinación de capacidad de carga turística enáreas protegidas. ...
 • Ziari, K., Rezvani, M., Ferdowsi, S. (۲۰۱۹). Determination of social ...
 • Lascurain, H. C., Tourism, Eco-tourism and Protected Areas, The state ...
 • Tabibian, M., Sotoudeh, A., Shayesteh, K., Chalbianlou, R., An Investigation ...
 • Bera S, Majumdar DD, Paul AK. Estimation of Tourism Carrying ...
 • Rajan B, Varghese VM, Pradeepkumar AP. Beach carrying capacity analysis ...
 • Ramezani, B., Ghaemi Rad, T., Designing the Tourism Planning of ...
 • Meshkini, A., Eliaszadeh, S., Zabetian, A., Evaluation of Mehr Housing ...
 • Sheikh, A., Jafari, A., Yarali, N., Sotoudeh, A., Evaluation of ...
 • Hossein Zadeh, S. R., Erfanian, A., Determination of Coastal Tourism ...
 • Movahedi, S., Amani, H., Bani Kamali, S., Identification and Calculation ...
 • Rezaei, P., Ghahremani, N., Evaluation of the Carrying Capacity determination ...
 • Pourahmad, A., Mirzai Qaleh, F., Orouji, H. Alizadeh, M., Investigating ...
 • Alizadeh, M., Orouji., H., Molayee, Q. Jafari, R. Determination of ...
 • Jomepour, M. and Namayandeh, A. Assessing Ecotourism Potential and Capacity ...
 • Cisneros MA, Sarmiento NV, Delrieux CA, Piccolo MC, Perillo GM. ...
 • Pouryazdi, S. And Malekian, S., Estimating the Tourism Carrying Capacity ...
 • نمایش کامل مراجع