دفاع با تمرکز بر ایرادات رابطه ی پایه (منشا) در روابط یدهای بلافصل سند تجاری

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 319

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RAAY-3-8_005

تاریخ نمایه سازی: 17 مهر 1400

چکیده مقاله:

مشخصات رای: شماره پرونده: ۹۰۰۹۹۸۲۱۶۳۱۰۰۳۷۶ مشخصات دادنامه: دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۳۱۰۰۵۵۹ خواسته: مطالبه وجه دو فقره چک جمعا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱ ریال خواهان: شرکت (ه) با وکالت آقای ح.ص خوانده: شرکت (د)  وآقای الف.م. با وکالت آقای ع.د. مرجع رسیدگی: شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید مفتح تهران  

نویسندگان

مهدی امینی

دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس