تاثیر وضعیت اقتصادی اصحاب شاخص؛ بر میزان همراهی آنان در غزوات

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 341

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CHIST-3-10_006

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1400

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی چگونگی رفتار اصحاب شاخص حاضر در غزوات پرداخته است. تعدد جنگ های دوران اقامت پیامبر اکرمصلی الله علیه در مدینه و گزارش های تاریخی مربوط به آن، زمینه ی مناسبی برای بررسی میزان همراهی اصحاب و دسته بندی آن ها را فراهم کرده است. با توجه به این که عامل اقتصادی تاثیر شایان توجهی در عملکرد افراد دارد، در مقاله ی حاضر همبستگی میان این عامل و میزان همراهی اصحاب در غزوات مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق با روش کمی و مبتنی بر اسلوب فراوانی سنجی و سنخ شناسی انجام، و داده های تحقیق در قالب جداول و نمودارهایی ارائه شده است. بر این اساس با الهام از برخی الگوهای سنخ شناسی جدید، به بررسی فراوانی اصحاب در یکی از پنج سنخ همراه کامل، همراه حداکثری، نیمه همراه، همراه حداقلی و غیرهمراه پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، رابطه ی معناداری میان میزان همراهی اصحاب در غزوات و وضعیت اقتصادی آن ها وجود دارد. بالاترین درصد میزان حضور افراد در سنخ های اول و دوم، مربوط به اقشار متوسط اقتصادی است و پس از آن اقشار بالای اقتصادی قرار دارند. اما در سنخ هایی که به عدم همراهی گرایش دارند، نسبت فراوانی میان اقشار بالای اقتصادی در مقایسه با دو دسته ی دیگر، افزایش چشمگیری دارد.

کلیدواژه ها:

Keywords: Behavioral Typology ، Prophet Companions ، Effective Participation and Non-Effective Participation ، Economical Classes. ، واژه های کلیدی: سنخ شناسی رفتاری ، اطاعت پذیری از رسول خدا صلی الله علیه ، مشارکت موثر و مشارکت غیر موثر ، اقشار اقتصادی.

نویسندگان

علی محمد ولوی

دانشگه الزهرا

خدیجه سهراب زاده

دانشگه الزهرا