ویژگی های شخصیتی و نظام های بازداری و فعال ساز رفتاری در دانش آموزان مبتلا به اختلال رفتار هنجاری و نارسایی توجه - فزون کنشی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 142

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CHILD-3-3_003

تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1400

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: مشکلات روان­ شناختی کودکان با عواملی مانند مزاج و صفات شخصیتی که جنبه زیستی دارند مرتبط­­ اند. هدف پژوهش حاضر مقایسه ویژگی­ های شخصیتی با نظام­ های بازداری و فعال­ ساز رفتاری دانش ­آموزان با اختلال رفتار هنجاری، نارسایی توجه- فزون کنشی و بهنجار است. روش: طرح پژوهش حاضر پس رویدادی بود و نمونه­ ها درگروه بالینی  به صورت دردسترس از طریق مراجعه­ کنندگان به مرکز مشاوره گرگان در سال ۹۵-۱۳۹۴ انتخاب شدند و انتخاب گروه بهنجار، با استفاده از نمونه­ گیری تصادفی خوشه ­ای در مدارس آموزش عمومی صورت گرفت. پس از همتا­سازی در هر گروه ۳۰ نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه شخصیتی آیزنک (۱۹۷۵) و نظام­ های بازداری و فعال­ ساز رفتاری کارور و وایت (۱۹۸۹) بود. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چندراهه و آزمون تعقیبی شفه تحلیل شد. یافته ­ها: نتایج نشان دادگروه با اختلال نارسایی توجه-فزون کنشی، از نظر بازداری رفتاری و در زیر مقیاس فعال­ ساز رفتاری سایق و پاسخ­ دهی به رفتار در سطح پایین­ تر، اما در ابعاد جستجوی سرگرمی، روان­ آزردگی، و روان­ گسستگی در مقایسه با گروه بهنجار در سطح بالاتری قرار داشتند (p<۰.۰۵). همچنین گروه با اختلال رفتار هنجاری از نظر متغیرهای فعال­ ساز رفتاری، پاسخ ­دهی به رفتار، جستجوی سرگرمی، و روان ­گسستگی در سطح بالاتر، اما در ابعاد بازداری رفتاری و زیرمقیاس سایق در مقایسه با گروه بهنجار در سطح پایین ­تری قرار داشتند (p<۰.۰۵). نتیجه­ گیری: ویژگی ­های شخصیتی و نظام ­های رفتاری با مشکلات رفتاری، برانگیختگی، و خطرجویی دانش ­آموزان مرتبط است؛ بنابراین توجه به این حیطه­ های کنش ­وری می ­تواند راه کارهای مفیدی به متخصصان و والدین ارایه نماید.

نویسندگان

محمد مشکانی

special education

حسین ملک محمدی

welfar organization

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Corr PJ, Perkins AM. The role of theory in the ...
 • Matthews G, Gilliland K. The personality theories of HJ Eysenck ...
 • Eysenck H J. Psychosis and psychoticism: a reply to bishop. ...
 • Eysenck HJ, Eysenck MW. personality and individual differences: A natural ...
 • Elliot AJ, Thrash TM. Approach and avoidance temperament as basic ...
 • Read SJ, Monroe BM, Brownstein AL, Yang Y, Chopra G, ...
 • Atashkar R, Fathi-Ashtiani‎ A, Azadfallah P. The relationships between extraversion, ...
 • Azad Fallah P, Dadsetan P. cerebral-behavioral systems: biological strictures of ...
 • Carver C S, White, T L. Behavioral inhibition, behavioral activation, ...
 • Dirk J, Smith M, Boeck PD. From BIS/BAS to the ...
 • Hasani J, BigdeliI, Ghoshchian S. The Compare behavioral- brain systems ...
 • Kaviani H. Biological Theories of Personality. First Edition. Tehran: Sana ...
 • Nabi- zadeh N, HashemiNosrat-abad T, Pour sharifi H, Frorshi M. ...
 • Gray J A. The psychophysiological basis of introversion-extraversion. Behav Res ...
 • Gomez R, Corr P J. Attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms: Associations with ...
 • Scholten MR, Van Honk J, Aleman A, Kahn RS. Behavioral ...
 • Major A, Martinussen R, Wiener J. Self efficiency for self ...
 • Amodio D M, Master S L, Yee C M, Taylor ...
 • Knyazev GG, Slobodskaya HR. Personality types and behavioural activation and ...
 • Wallace JF, Newman JP, Bachorowski JA. Failures of response modulation: ...
 • Mitchell JT, Nelson-Gray RO. Attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms in adults: Relationship ...
 • Tranah T, Harnett P, Yule W. Conduct disorder and personality. ...
 • Quay HC. The psychobiology of undersocialized aggressive conduct disorder: A ...
 • Fowles DC. Biological variables in psychopathology: A psychobiological perspective Comprehensive ...
 • Newman JP, Wallace J F, Schmitt W A, Arnett P ...
 • Frick PJ, Cornell AH, Bodin SD, Dane HE, Barry CT, ...
 • Lane DA. Personality and antisocial behavior: A long term study. ...
 • Abdi S, Abdollahi R, Babapoor J, Ghojazadeh M. The Comparison ...
 • Mash E, Wolfe D. Abnormal child psychology. New York: Cengage ...
 • Hardman M, Drew C, Egan M W. Human exceptionality: School, ...
 • Sepah-Mansor M. Preliminary standardization, validity and reliability of Personality Inventory ...
 • Hundt NE, Kimbrel NA, Mitchell JT, Nelson-Gray RO. High BAS, ...
 • Barkley RA. Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: Constructing ...
 • Luman M, Oosterlann J, Sergeant JA. The impact of reinforcement ...
 • Cukrowicz KC, Taylor J, Schatschneider C, Iacono, WG. Personality differences ...
 • Heym N, Ferguson E, Lawrence C. An evaluation of the ...
 • Gomez A, Gomez R. Personality traits of the behavioral approach ...
 • Dias A, Pickering AD. The relationship between Grays and Eysencks ...
 • Eysenck SB, Makaremi A, Barrett PT. A cross-cultural study of ...
 • RahimiNejad A. Adolescences Eysenck Personality Questionnaire standardization in boys and ...
 • AbdollahiMajarshin R. The relationship between activation and inhibition systems with ...
 • Mohammadi N. Psychometric scales behavioral activation and inhibition systems in ...
 • Tabachnick BG, Fidell LS. Using multivariate statistics. Needham Heights, Mass: ...
 • Wener CH, Kerig P. Developmental Psychopathology:from infancy through adolescence. New ...
 • Simons JS, Dvorak RD, Batien BD. Methamphetamine use in a ...
 • Tannock R. Languge, reading and motor control problems in ADHD: ...
 • McNaughton N, Corr P J. A two- dimensional view of ...
 • Connor DF Edwards G, Fletcher KE, Baird J, Barkley RA, ...
 • Lahey BB, Waldman ID. A developmental model of the propensity ...
 • Corr PJ, Perkins AM. The role of theory in the ...
 • Matthews G, Gilliland K. The personality theories of HJ Eysenck ...
 • Eysenck H J. Psychosis and psychoticism: a reply to bishop. ...
 • Eysenck HJ, Eysenck MW. personality and individual differences: A natural ...
 • Elliot AJ, Thrash TM. Approach and avoidance temperament as basic ...
 • Read SJ, Monroe BM, Brownstein AL, Yang Y, Chopra G, ...
 • Atashkar R, Fathi-Ashtiani‎ A, Azadfallah P. The relationships between extraversion, ...
 • Azad Fallah P, Dadsetan P. cerebral-behavioral systems: biological strictures of ...
 • Carver C S, White, T L. Behavioral inhibition, behavioral activation, ...
 • Dirk J, Smith M, Boeck PD. From BIS/BAS to the ...
 • Hasani J, BigdeliI, Ghoshchian S. The Compare behavioral- brain systems ...
 • Kaviani H. Biological Theories of Personality. First Edition. Tehran: Sana ...
 • Nabi- zadeh N, HashemiNosrat-abad T, Pour sharifi H, Frorshi M. ...
 • Gray J A. The psychophysiological basis of introversion-extraversion. Behav Res ...
 • Gomez R, Corr P J. Attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms: Associations with ...
 • Scholten MR, Van Honk J, Aleman A, Kahn RS. Behavioral ...
 • Major A, Martinussen R, Wiener J. Self efficiency for self ...
 • Amodio D M, Master S L, Yee C M, Taylor ...
 • Knyazev GG, Slobodskaya HR. Personality types and behavioural activation and ...
 • Wallace JF, Newman JP, Bachorowski JA. Failures of response modulation: ...
 • Mitchell JT, Nelson-Gray RO. Attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms in adults: Relationship ...
 • Tranah T, Harnett P, Yule W. Conduct disorder and personality. ...
 • Quay HC. The psychobiology of undersocialized aggressive conduct disorder: A ...
 • Fowles DC. Biological variables in psychopathology: A psychobiological perspective Comprehensive ...
 • Newman JP, Wallace J F, Schmitt W A, Arnett P ...
 • Frick PJ, Cornell AH, Bodin SD, Dane HE, Barry CT, ...
 • Lane DA. Personality and antisocial behavior: A long term study. ...
 • Abdi S, Abdollahi R, Babapoor J, Ghojazadeh M. The Comparison ...
 • Mash E, Wolfe D. Abnormal child psychology. New York: Cengage ...
 • Hardman M, Drew C, Egan M W. Human exceptionality: School, ...
 • Sepah-Mansor M. Preliminary standardization, validity and reliability of Personality Inventory ...
 • Hundt NE, Kimbrel NA, Mitchell JT, Nelson-Gray RO. High BAS, ...
 • Barkley RA. Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: Constructing ...
 • Luman M, Oosterlann J, Sergeant JA. The impact of reinforcement ...
 • Cukrowicz KC, Taylor J, Schatschneider C, Iacono, WG. Personality differences ...
 • Heym N, Ferguson E, Lawrence C. An evaluation of the ...
 • Gomez A, Gomez R. Personality traits of the behavioral approach ...
 • Dias A, Pickering AD. The relationship between Grays and Eysencks ...
 • Eysenck SB, Makaremi A, Barrett PT. A cross-cultural study of ...
 • RahimiNejad A. Adolescences Eysenck Personality Questionnaire standardization in boys and ...
 • AbdollahiMajarshin R. The relationship between activation and inhibition systems with ...
 • Mohammadi N. Psychometric scales behavioral activation and inhibition systems in ...
 • Tabachnick BG, Fidell LS. Using multivariate statistics. Needham Heights, Mass: ...
 • Wener CH, Kerig P. Developmental Psychopathology:from infancy through adolescence. New ...
 • Simons JS, Dvorak RD, Batien BD. Methamphetamine use in a ...
 • Tannock R. Languge, reading and motor control problems in ADHD: ...
 • McNaughton N, Corr P J. A two- dimensional view of ...
 • Connor DF Edwards G, Fletcher KE, Baird J, Barkley RA, ...
 • Lahey BB, Waldman ID. A developmental model of the propensity ...
 • نمایش کامل مراجع