مقایسه تاثیر فراشناخت درمانی و درمان مبتنی بر دلبستگی بر مشکلات رفتاری برون نمود کودکان پرخاشگر

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 170

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CHILD-4-1_004

تاریخ نمایه سازی: 7 مهر 1400

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: مشکلات رفتاری کودکان همچون پرخاشگری می تواند به تعاملات اجتماعی کودکان آسیب جدی وارد سازد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی فراشناخت­درمانی و درمان مبتنی بر دلبستگی بر مشکلات رفتاری برون نمود کودکان پسر دارای پرخاشگری انجام شد. روش: روش پژوهش از نوع نیمه ­آزمایشی با طرح پیش ­آزمون - پس­ آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی کودکان پسر پرخاشگر مشغول به تحصیل در مدارس ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۵- ۱۳۹۴ و مادران آنها بودند که نمونه ­ای به حجم ۴۵ نفر از این کودکان و مادرانشان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه­ مادران ده جلسه آموزشی درمان مبتنی بر دلبستگی و گروه کودکان ده جلسه فراشناخت ­درمانی ۶۰ دقیقه ­ای را دریافت کردند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه پرخاشگری (باس و پری، ۱۹۹۲) و سیاهه رفتاری کودکان (آخنباخ، ۲۰۰۱) بود. داده­های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد فراشناخت­ درمانی و درمان مبتنی بر دلبستگی بر مشکلات رفتاری برون­ نمود کودکان پسر پرخاشگر موثر است  (۰/۰۵ > p). همچنین بر اساس نتایج حاصل از آزمون تعقیبی، بین میزان تاثیر دو روش فراشناخت ­درمانی و درمان مبتنی بر دلبستگی، تفاوت معناداری مشاهده نشد  (۰/۰۵ < p). نتیجه گیری: بنا بر یافته های حاصل از پژوهش، می توان از فراشناخت ­درمانی و درمان مبتنی بر دلبستگی در کاهش مشکلات رفتاری برون­ نمود کودکان پرخاشگر استفاده نمود.

کلیدواژه ها:

acognitive therapy ، attachment-based therapy ، externalized problems ، aggression ، فراشناخت درمانی ، درمان مبتنی بر دلبستگی ، مشکلات رفتاری برون نمود ، پرخاشگری

نویسندگان

صدیقه گله گیریان

Islamic Azad University, Boushehr Branch, Boushehr

عزت دیره

Islamic Azad University, Boushehr Branch, Boushehr

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Gimpel GA, Holland ML. Emotional and behavioral problem of young ...
 • Van Lier P, Vitaro F, Eisner M. Preventing aggressive and ...
 • Goodwin T, Pacey K, Grace M. Child reach: Violence prevention ...
 • Martin SE, Boekamp JR, McConville DW, Wheeler EE. Anger and ...
 • Mash EJ, Barkley RA. Child psychopathology. First edition. New York: ...
 • Lavaf H, Shokri A, Ghanbari S. The mediating role of ...
 • Allen JP, Porter MR, McFarland FC, McElhaney KB, Marsh PA. ...
 • Marchant R, Solano BR, Fisher AK, Caldarella P, Young KR, ...
 • Besharat ME, Dehghani S, Tvallaeian F. Mediating role of early ...
 • Guttman S, Crowell J. Attachment and externalizing disorders: A developmental ...
 • Behnke P. Enhancing parent- child relation in children with characteristic ...
 • Weir KN. Playing for keeps: Integrating family and play therapy ...
 • Purnell C. Attachment theory and attachment- based therapy. In: Green ...
 • Bettemann JE, Tucker AR. Shifts in attachment relationships: A study ...
 • Bettemann JE, Tucker AR. Shifts in attachment relationships: A study ...
 • Jahanbakhsh M, Bahadori MH, Amiri SH, Jamshidi A. Effect of ...
 • Zolfeqari Motlaq M, Jazayeri E, Khoshabi K, Mazaheri ME, Karimlo ...
 • Wells A. Meta-cognitive therapy for anxiety and depression. First edition. ...
 • Efklides A. Metacognition and affect: What can metacognitive experiences tell ...
 • Mohseni N. Theories in developmental psychology. First edition. Tehran: Pardis ...
 • Sadri M, Zare Bahram Abadi M, Ghiasi M. Effectiveness of ...
 • Hjemdal O, Hagen R, Solem S, Nordahl H, Kennair LEO, ...
 • Hjemdal O, Hagen R, Nordahl HM, Wells A. Metacognitive therapy ...
 • Yar Mohammadian A, Asli Azad M. The effect of metacognitive ...
 • Asli Azad M, Faramarzi S, Arefi M, Farhadi T, Fakkar ...
 • Buss AH, Perry M. The aggression questionnaire. J Pers Soc ...
 • Buss AH, Perry A. Aggression scale. Mohammad Majdi M. (Persian ...
 • Minaei A. Adaptation and standardization of Achenbach child behavior checklist, ...
 • Jahanbakhsh M, Amiri SH, Bahadoro MH, Moulavi H, Jamshidi A. ...
 • Martins C, Gaffan EA. Effects of early maternal depression on ...
 • Corem S, Snir S, Regev D. Patients’ attachment to therapists ...
 • Nelson TO, Kruglanski AW, Jost TJ. Knowing thyself and others: ...
 • Myhr G, Sookman D, Pinard G. Attachment security and parental ...
 • Kashdan TB, Jacob RG, Pelham WE, Lang AR, Hoza B, ...
 • King MG, Newnham K. Affective anomia: An interventional focus for ...
 • Gimpel GA, Holland ML. Emotional and behavioral problem of young ...
 • Van Lier P, Vitaro F, Eisner M. Preventing aggressive and ...
 • Goodwin T, Pacey K, Grace M. Child reach: Violence prevention ...
 • Martin SE, Boekamp JR, McConville DW, Wheeler EE. Anger and ...
 • Mash EJ, Barkley RA. Child psychopathology. First edition. New York: ...
 • Lavaf H, Shokri A, Ghanbari S. The mediating role of ...
 • Allen JP, Porter MR, McFarland FC, McElhaney KB, Marsh PA. ...
 • Marchant R, Solano BR, Fisher AK, Caldarella P, Young KR, ...
 • Besharat ME, Dehghani S, Tvallaeian F. Mediating role of early ...
 • Guttman S, Crowell J. Attachment and externalizing disorders: A developmental ...
 • Behnke P. Enhancing parent- child relation in children with characteristic ...
 • Weir KN. Playing for keeps: Integrating family and play therapy ...
 • Purnell C. Attachment theory and attachment- based therapy. In: Green ...
 • Bettemann JE, Tucker AR. Shifts in attachment relationships: A study ...
 • Bettemann JE, Tucker AR. Shifts in attachment relationships: A study ...
 • Jahanbakhsh M, Bahadori MH, Amiri SH, Jamshidi A. Effect of ...
 • Zolfeqari Motlaq M, Jazayeri E, Khoshabi K, Mazaheri ME, Karimlo ...
 • Wells A. Meta-cognitive therapy for anxiety and depression. First edition. ...
 • Efklides A. Metacognition and affect: What can metacognitive experiences tell ...
 • Mohseni N. Theories in developmental psychology. First edition. Tehran: Pardis ...
 • Sadri M, Zare Bahram Abadi M, Ghiasi M. Effectiveness of ...
 • Hjemdal O, Hagen R, Solem S, Nordahl H, Kennair LEO, ...
 • Hjemdal O, Hagen R, Nordahl HM, Wells A. Metacognitive therapy ...
 • Yar Mohammadian A, Asli Azad M. The effect of metacognitive ...
 • Asli Azad M, Faramarzi S, Arefi M, Farhadi T, Fakkar ...
 • Buss AH, Perry M. The aggression questionnaire. J Pers Soc ...
 • Buss AH, Perry A. Aggression scale. Mohammad Majdi M. (Persian ...
 • Minaei A. Adaptation and standardization of Achenbach child behavior checklist, ...
 • Jahanbakhsh M, Amiri SH, Bahadoro MH, Moulavi H, Jamshidi A. ...
 • Martins C, Gaffan EA. Effects of early maternal depression on ...
 • Corem S, Snir S, Regev D. Patients’ attachment to therapists ...
 • Nelson TO, Kruglanski AW, Jost TJ. Knowing thyself and others: ...
 • Myhr G, Sookman D, Pinard G. Attachment security and parental ...
 • Kashdan TB, Jacob RG, Pelham WE, Lang AR, Hoza B, ...
 • King MG, Newnham K. Affective anomia: An interventional focus for ...
 • نمایش کامل مراجع