مبانی حکمی تزیینات در مسجد -مدرسه سپهسالار(شهید مطهری)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 327

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUE07_100

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1400

چکیده مقاله:

دوره قاجار را می توان دوره نو آوری وشروع تحولات جدید در هنر ومعماری ایران دانست.از جمله این تحولات رابطه فزاینده باغرب است که بدنبال ورود دانش ها وعلوم جدید به ایران،شاهد تاثیرات ویژه این امر بر هنر ومعماری وبه ویژه تزئینات بناها دردوره قاجار هستیم.در این دوره در شهر تهران،پایتخت ایران بیشترین تعدادمسجد -مدرسه ومدارس علوم دینی ساخته شد.این مسجد-مدرسه ها را با تزئین که یکی از عوامل مهم در معماری ایران است از بناهای خشک وبی روح خارج می سازند وبه آن هویت و ویژگی خاص می دهند.در میان این تزئینات در این پژوهش بیشتر تاکید وبررسی بر نقوش گلدانی واسلیمی ونقوش گیاهی شده است.نقوش گلدانی واسلیمی ونقوش گیاهی از نقوش شاخص وبا کاربرد فراوان در دوره قاجار است این نقش در تزئینات حجاری و کاشی کاری مسجد-مدرسه های قاجار به وفور یافت می شود.در ادامه تحقیق نکاتی در باره ای حکمت تزئینات در معماری اسلامی به ویژه در مسجد-مدرسه سپهسالار)شهید مطهری(یکی از شاهکارهای معماری دوره قاجار در تهران می پردازیم.

کلیدواژه ها:

مسجد-مدرسه سپهسالار-تزئینات-دوره قاجار-کاشی کاری-حکمت هنر اسلامی