شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت کارکنان و مجریان امر محرومیت زدایی بااستفاده از تکنیک دیمتل فازی (مطالعه موردی:کمیته امداد امام خمینی (ره))

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 280

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMET10_014

تاریخ نمایه سازی: 25 شهریور 1400

چکیده مقاله:

موفقیت هر سازمانی بستگی به تخصیص و به کارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، پول، مواد خام و منابع انسانی در برنامه های سازمان دارد و این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که سازمانها بتوانند مهارتها، توانائی ها و خصوصیات فردی و جمعی کارمندان خود را در راستای اهداف سازمان به کار گیرند. از طرفی با پیشرفت فناوری و ایجاد رقابت بین سازمانها، کارکنان با فرصت های شغلی زیادی مواجه هستند. این مسئله باعث سخت شدن کار سازمانها در نگهداشت کارکنان می شود؛ بنابراین این پژوهش در جهت زمینه یابی وکشف عوامل حفظ ونگهداشت کارکنان و مجریان امر محرومیت زدایی و هم چنین تعیین اولویت عوامل مذکور در سطح کمیته امداد امام خمینی (ره) انجام شده است. با توجه به این توضیحات میتوان انتظار داشت با تعیین هر یک از عوامل تاثیرگذار در حفظ و نگهداشت کارکنان دستیابی به موفقیت در جلوگیری از ترک خدمت و نگهداشت کارکنان و مجریان امر محرومیت زدایی در درازمدت بهبود بخشید. محققان در این تحقیق با بررسی پژوهش های قبلی و مستندات علمی موجود و همچنین استفاده از نظریات خبرگان موضوع، به شناسایی عوامل موثر در حفظ و نگهداشت کارکنان و مجریان امر محرومیت زدایی و روابط متقابل بین آنها با روش دیمتل فازی پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

نگهداشت کارکنان و مجریان امر محرومیت زدایی ، اولویت بندی ، تکنیک دیمتل فازی

نویسندگان

مجتبی زارعی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-سیستم های اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه آزاد تهران جنوب ،ایرا ن

سعید عزیزی

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران،ایران