تاثیر ۱۶ هفته تمرین استقامتی شدید بر تغییرات ساختاری بطن راست موشهای ۱ صحرایی نر نژاد ویستار

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 217

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_OEPPA-14-1_010

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1400

چکیده مقاله:

هدف: فعالیت ورزشی استقامتی شدید ممکن است در طولانیمدت باعث ایجاد فیبروز قلبی شود. هدف از اینمطالعه بررسی اینکه آیا انجام فعالیت ورزشی استقامتی شدید و طولانی مدت می تواند منجر به ایجاد تغییراتساختاری پاتولوژیک در قلب موش های صحرایی شود.روشها: تعداد ۱۶ سر موش صحرایی نر بالغ ) ۴ هفتگی( نژاد ویستار بهصورت تصادفی به دو گروه کنترل و تمرینتقسیم شدند. تمرین استقامتی شدید دویدن روی نوارگردان )پنج جلسه در هفته با شدت ۳۶ متر بر دقیقه و بهمدت ۱۶ هفته( توسط گروه تمرینی انجام شد. پس از تشریح موش های صحرایی میزان رسوب کلاژن با استفادهاز روش Masson trichrome و بیان ژن و بیان پروتئین PKP۲ و TGF-β۱ در بطن راست به ترتیب با استفاده ازروش Real time-PCR و Western blotting اندازهگیری شد و دادههای حاصل از طریق آزمون t مستقل و در سطحمعناداری ) ۵ / P ≥ ۰ ( تجزیه و تحلیل شدند. ۰نتایج: میزان رسوب کلاژن ) ۰۱ / P = ۰ ( و بیان ژن و بیان پروتئین TGF-β۱ )به ترتیب ) ۰۳ / P = ۰ ( و ) ۰۱ / P = ۰ (( در بطنراست موشهای صحرایی در گروه تمرینی به صورت معناداری بیشتر شده بود. از طرفی بیان ژن PKP۲ در گروهتمرین به صورت معنادار کمتر شده بود ) ۰۴ / P = ۰ ( اما کم شدن بیان پروتئین PKP۲ در گروه تمرینی معنادار نبود) ۵/ .)P = ۰نتیجهگیری: بر اساس نتایج این مطالعه حیوانی، فیبروز قلبی و افزایش بیان ژن پروتئینهای دسموزومی پساز فعالیت ورزشی شدید و طولانی مدت مشاهده شد که نشان میدهد فعالیت ورزشی استقامتی شدید وطولانیمدت احتمالا میتواند از طریق بر هم زدن ساختار دسموزوم ها و تشکیل بافت فیبروزی، باعث ایجادتغییرات پاتولوژیک در بطن راست شود.

نویسندگان

حسین برزگری مروست

گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سیروس چوبینه

گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

رحمان سوری

گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

علی اکبرنژاد

گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Fiuza-Luces C, Santos-Lozano A, Joyner M, Carrera-Bastos P, Picazo O, ...
 • Mohananey D, Masri A, Desai RM, Dalal S, Phelan D, ...
 • Merghani A, Malhotra A, Sharma S. The U-shaped relationship between ...
 • Sanz-de la Garza M, Rubies C, Batlle M, Bijnens BH, ...
 • La Gerche A, Connelly KA, Mooney DJ, MacIsaac AI, Prior ...
 • Kowalczyk A, translational KG-P in molecular biology and, ۲۰۱۳ undefined. ...
 • Eijsvogels TMH, Fernandez AB, Thompson PD. Are There Deleterious Cardiac ...
 • Wang W, James CA, Calkins H. Diagnostic and therapeutic strategies ...
 • Adachi Y, Hayashi T, Mitsuhashi T, Sakakura K, Yamada Y, ...
 • Barthe LP, Domínguez F, Pavía PG. Murine models of ARVC: ...
 • James C, Bhonsale A, Tichnell C, … BM-J of the, ...
 • Rao Z, Wang S, Bunner WP, Chang Y, Shi R. ...
 • Rao Z, Wang S, Bunner WP, Chang Y, Shi R. ...
 • Schnell F, Claessen G, Gerche A La, … JB-BJS, ۲۰۱۶ ...
 • McDiarmid AK, Swoboda PP, Erhayiem B, Lancaster RE, Lyall GK, ...
 • Wissocque L, Aucouturier J, Mondesert B, Chagué F, Duva Pentiah ...
 • Butt R, Laurent G, biology JB-E journal of cell, ۱۹۹۵ ...
 • Egemnazarov B, Crnkovic S, Nagy BM, Olschewski H, Kwapiszewska G. ...
 • Brooks W, cardiology CC-J of molecular and cellular, ۲۰۰۰ undefined. ...
 • Modesti PA, Vanni S, Bertolozzi I, Cecioni I, Lumachi C, ...
 • Breuckmann F, Möhlenkamp S, Nassenstein K, Lehmann N, Ladd S, ...
 • Bedford TG, Tipton CM, Wilson NC, Oppliger RA, Gisolfi C ...
 • Leandro C, Levada A, … SH-J of strength, ۲۰۰۷ undefined. ...
 • Benito B, Gay-Jordi G, Serrano-Mollar A, Guasch E, Shi Y, ...
 • Oxford EM, Musa H, Maass K, Coombs W, Taffet SM, ...
 • Sato PY, Musa H, Coombs W, Guerrero-Serna G, Patiño GA, ...
 • Wang Q, Lin J, Chan S, biology JL-D, ۲۰۱۳ undefined. ...
 • Heidbüchel H, Hoogsteen J, Fagard R, Vanhees L, Ector H, ...
 • Massoure P, Camus O, Chenilleau-Vidal M, Boussuges A, Fourcade L. ...
 • Maron BJ, Pelliccia A. The Heart of Trained Athletes. Circulation. ...
 • van de Schoor FR, Aengevaeren VL, Hopman MTE, Oxborough DL, ...
 • Churchill TW, Baggish AL. The Right Heart: Acute and Chronic ...
 • Franzen E, Mangold S, Erz G, Claussen CD, Niess AM, ...
 • Modesti PA, Vanni S, Bertolozzi I, Cecioni I, Lumachi C, ...
 • Breuckmann F, Möhlenkamp S, Nassenstein K, Lehmann N, Ladd S, ...
 • Bedford TG, Tipton CM, Wilson NC, Oppliger RA, Gisolfi C ...
 • Leandro C, Levada A, … SH-J of strength, ۲۰۰۷ undefined. ...
 • Benito B, Gay-Jordi G, Serrano-Mollar A, Guasch E, Shi Y, ...
 • Oxford EM, Musa H, Maass K, Coombs W, Taffet SM, ...
 • Sato PY, Musa H, Coombs W, Guerrero-Serna G, Patiño GA, ...
 • Wang Q, Lin J, Chan S, biology JL-D, ۲۰۱۳ undefined. ...
 • Heidbüchel H, Hoogsteen J, Fagard R, Vanhees L, Ector H, ...
 • Massoure P, Camus O, Chenilleau-Vidal M, Boussuges A, Fourcade L. ...
 • Maron BJ, Pelliccia A. The Heart of Trained Athletes. Circulation. ...
 • van de Schoor FR, Aengevaeren VL, Hopman MTE, Oxborough DL, ...
 • Churchill TW, Baggish AL. The Right Heart: Acute and Chronic ...
 • Franzen E, Mangold S, Erz G, Claussen CD, Niess AM, ...
 • نمایش کامل مراجع