ارزیابی دوام سایشی بتن حاوی محصولات بازیافتی حاصل از تایرهای فرسوده

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 415

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCD02_017

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1400

چکیده مقاله:

امروزه بحث استفاده از محصولات بازیافتی در سازه های بتنی به یک بحث بسیار مهم تبدیل شده است. دلایل این اهمیت در درجهاول مسائل مربوط به آلودگیهای ایجاد شده توسط مصالح ضایعاتی در محیط زیست و در درجه دوم اهمیت کاهش استفاده از منابعتجدید ناپذیر است. در این تحقیق از محصولات بازیافتی تایرهای فرسوده که شامل خردهلاستیک و الیاف فلزی بازیافتی می باشد، دربتن استفاده شده است تا دوام آن دربرابر سایش مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف از این تحقیق همانگونه که بیان شد ابتدا ارائه یکراهکار برای حل معضل زیست محیطی ایجاد شده در اثر انباشت تایرهای فرسوده در نقاط مختلف زمین و در ادامه ارائه یک راهکار برایکاهش استفاده از سنگدانه که یک محصول تجدیدناپذیر در بتن است، میباشد. بنابراین، در این مطالعه از ۵ ، ۱۰ ، ۱۵ و ۲۰ درصدحجمی خرده لاستیک با و بدون ۰.۲۵ و ۰.۵ درصد حجمی الیاف فلزی در بتن استفاده شده است. در ادامه برای بررسی دوام این طرح-های مخلوط از آزمایش مقاومت فشاری و مقاومت سایشی استفاده شده است. بنابر نتایج حاصله از این تحقیق، افزودن خرده لاستیکمنجر به کاهش مقاومت های سایشی و فشاری آن می گردد. در حالیکه افزودن الیاف فلزی بازیافتی به بتن، منجر به افزایش مقاومتسایشی می شود. همچنین استفاده همزمان از الیاف فلزی بازیافتی با خرده لاستیک، باعث بهبود روندکاهشی مقاومت فشاری نمونه هایحاوی خرده لاستیک می گردد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علی زارعی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گروه راه و ترابری، دانشگاه تربیت مدرس

حامد روح الامینی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه هرمزگان

ابوالفضل حسنی

استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، گروه راه و ترابری، دانشگاه تربیت مدرس

مجتبی زارعی

کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس