تسریع حمله ی سولفاتی خارجی با استفاده از ایجاد محیط دوگانه ی سولفاتی الکتریکی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 388

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCD02_007

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1400

چکیده مقاله:

عوامل متعددی از جمله شرایط آب و هوایی منطقه، عوامل فرسایشی، حمله ها و واکنش های شیمیایی بر ساختار فیزیکی وشیمیایی سازه های بتنی در طول سال های متوالی اثرگذار خواهند بود. حمله ی سولفاتی یکی از عوامل تاثیرگذار بر دوام سازه های بتنیدر طول عمر بهره برداری از آنها می باشد. واکنش های شیمیایی بین یون های سولفات موجود در منابع سولفاتی مجاور سازه های بتنی وفازهای خمیر سیمان هیدراته شده، آغازگر اثرات مخرب حمله ی سولفاتی در ساختار اعضای بتنی سازه می باشند. این واکنش ها باعثتشکیل فازهای جدیدی نظیر گچ و اترینگایت خواهند شد که به مرور حجم این مواد، بیشتر از ظرفیت انبساطی منافذ داخلی بتن شدهو باعث ایجاد فشار بلورها، تنش های انبساطی و در نهایت جداشدگی و تخریب خمیر سیمان می شوند.روش ها و استانداردهای مختلفی در دنیا برای ارزیابی مقاومت سولفاتی نمونه های ملات و بتنی وجود دارند. در حال حاضرمتداولترین و مشهورترین روش تعیین مقاومت سولفاتی، روش مطابق با استاندارد ASTM C۱۰۱۲ است. برای ارزیابی نهایی نتایجطبق این روش، حداقل به ۶ ماه تا ۱ سال زمان نیاز است که مدت زمانی طولانی برای ارزیابی یک سیمان از نظر مقاومت در برابر حملهسولفاتی است. با هدف کاهش مدت زمان ارزیابی، گروه تحقیقاتی در این پژوهش با ابداع دستگاه و روشی جدید، محیط دوگانه یسولفاتی الکتریکی برای نمونه های منشوری مطابق با استاندارد ASTM C۱۰۱۲ فراهم شد که در نهایت منجر به تسریع نفودیون های سولفات به نمونه های منشوری ملات گشت. با توجه به نتایج آزمایش های صورت گرفته بر روی نمونه های منشوری در پایانهفته سیزدهم، نسبت میزان انبساط نمونه ها در روش تسریعی حدود ۹ برابر انبساط نمونه ها مطابق با استاندارد ASTM C۱۰۱۲ بهدست آمد. همچنین در نمونه های روش تسریعی کاهش جرم، انحراف از محور و افزایش ترک های سطحی و عمیق مشاهده شد؛ درحالی که هیچگونه آثاری از ترک و تخریب در نمونه های منشوری مطابق با روش استاندارد ASTM C۱۰۱۲ در پایان هفته سیزدهموجود نداشت.

کلیدواژه ها:

حمله ی سولفاتی خارجی ، تسریع حمله ی سولفاتی ، دوام بتن

نویسندگان

آرین بیوک آقازاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران

سیدمحمد جذبی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران

سیدسجاد میرولد

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران