شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد مدیران مالی در سازمان های عمومی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 465

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF04_346

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1400

چکیده مقاله:

مساله ارزیابی عملکرد از دیرباز به عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت در سازمان های مختلف مطرح بوده است. یکی از بخش های مهم در سازمان های عمومی، مدیریت مالی می باشد. عملکرد مدیران مالی، می بایست با توجه به معیارها و سنجه هایی در زمینه های گوناگون مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. هدف مطالعه حاضر، شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد مدیران مالی در سازمان های عمومی می باشد. در این راستا، نخست با بررسی مبانی نظری و نظرسنجی از خبرگان، عوامل مختلف موثر بر ارزیابی عملکرد مدیران مالی شناسایی شده و در بخش های مختلف مطابق با نظر خبرگان دسته بندی شدند. سپس با رویکرد AHP فازی و پرسشنامه مقایسات زوجی نظرسنجی از خبرگان، وزن هر کدام از عوامل شناسایی شدند. طبق یافته های پژوهش ، مهارت های مدیریتی و فنی به عنوان مهم ترین ویژگی ها و عوامل تاثیرگذار بر ارزیابی عملکرد مدیران مالی به شمار می روند و معیارهای اخلاقی کمترین اهمیت را در بین معیارها به خود اختصاص داده اند.

نویسندگان

علی صلح جو

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

محمد امین خویی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

سیدحسین ایرانمنش

دانشیار، گروه مدیریت پروژه، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران