بررسی ظرفیت و تاخیر در محوطه عملیات راهسازی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,674

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE02_1107

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1384

چکیده مقاله:

محوطه‌های عملیات راهسازی با بستن یک یا چند باند در بزرگراه‌ها باعث گسیختگی در جریان ترافیکی و ایجاد تراکم و تأخیر می‌شوند. محاسبه تاخیر در محوطه‌های عملیات راهسازی برای بررسی هزینه استفاده‌کنندگان از وسائل نقلیه در برنامه‌های مدیریت روسازی و محاسبه زمان سفر در مدل‌های تخصیص ترافیک ضروری می‌باشد.در این مطالعه با استفاده از برنامه شبیه‌سازی FRESIM و نتایج حاصل از آمارگیری، محوطه عملیات راهسازی مدل شد. میزان تاخیر در باندهای مجاور باند بسته بصورت تابعی از طول باند مسدود و محدودیت سرعت بیان شد و در بالادست باند مسدود تاخیر بصورت تابعی نمایی از حجم ورودی، درصد وسایل‌نقلیه سنگین و طول باند مسدود بدست آمد. براساس نتایج حاصل از شبیه‌سازی، ظرفیت برای درصد وسایل‌نقلیه سنگین20،10،0 و30 درصد به ترتیب برابر 3350،3700،4400 و 3100 وسیله‌نقلیه در ساعت به ازای دو باند بدست آمد و نشان داده شد که مدل‌های ضربی بهتر از مدل‌های تجمعی می‌توانند ظرفیت در محوطه عملیات راهسازی را تخمین بزنند، همچنین ضریب همسنگ سواری براساس حداکثر حجم ورودی 4/2 بدست آمد. در ادامه این مطالعه با بررسی سایر حالت‌های انسداد باند می‌توان روابطی کلی‌تر در این زمینه ارائه نمود.

نویسندگان

محمد پوررضا

دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش راه و ترابری دانشگاه صنعتی شریف

حبیب ا... نصیری

دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف